Zakoni zdravja

Podrobno interpretacijo zakonov si lahko preberete v knjigi Ezoterično zdravljenje.

 

Ezotericno zdravljenje zakoni 2Prvi Zakon

Vse bolezni so rezultat oviranega življenja duše in to drži za vse oblike, v vseh kraljestvih. Umetnost zdravilca je v osvobajanju duše, tako da njeno življenje nemoteno steče skozi celoto organizmov, ki tvorijo neko obliko.

Ezotericno zdravljenje zakoni 2Drugi Zakon

Bolezen je posledica treh vplivov: Prvič, človekove preteklosti, ki terja poravnavo preteklih grehov. Drugič, podedovanih značilnosti, ki jih deli s celotnim človeštvom in izhajajo iz tistih nečistih tokov energije, ki so skupinskega izvora. Tretjič, človek si deli z vsemi drugimi oblikami narave to, kar Gospod Življenja vtisne v Svoje telo. Ti trije vplivi se imenujejo »Starodavni Zakon Delitve Zla«. Ta zakon se bo nekega dne umaknil »Zakonu Starodavno Zmagovitega Dobrega«, ki stoji za vsemi Božjimi stvaritvami. Ta zakon bo v delovanje popeljala človekova duhovna volja. 

Ezotericno zdravljenje zakoni 2Tretji Zakon

Bolezen je učinek osnovne osredotočenosti človekove življenjske energije. Iz ravni, kjer prihaja do osredotočanja teh energij, izhajajo tisti pogoji, ki so odgovorni za nastanek slabega zdravja. Lahko povzročijo bolezen ali pa poskrbijo za zdravje.

Ezotericno zdravljenje zakoni 2Četrti Zakon

Bolezen, fizična in psihološka, ima svoje korenine v dobrem, lepem in resničnem. Je le izkrivljen odsev božanskih možnosti. Ukleščena duša, ki si prizadeva za popoln izraz neke božanske lastnosti ali notranje duhovne resničnosti, proizvede, znotraj substance svojih slojev, mesto trenja. Na to mesto se osredotočijo oči osebnosti, kar pripelje do bolezni. Umetnost zdravilca je v preusmerjanju navzdol obrnjenega pogleda navzgor k duši, resničnemu Zdravilcu znotraj oblike. Duhovno ali tretje oko nato usmeri zdravilno silo in vse je dobro.

Ezotericno zdravljenje zakoni 2Peti Zakon

Nič drugega ni kot energija, saj Bog je Življenje. V človeku se srečata dve energiji, drugih pet pa je prisotnih. Za vsako obstaja osrednja točka stika. Konflikt teh energij s silami in sil med seboj povzroča človekove telesne bolezni. Konflikt prve in druge traja dolga obdobja, vse dokler se ne doseže vrh gore – prvi veliki vrh. Vse bolezni nastanejo kot posledica boja med silami, enako tudi vse težave in telesne bolečine, ki iščejo odrešitev v smrti. Dve, pet in tako sedem, skupaj s tistim, kar proizvajajo, v tem je skrivnost. To je Peti Zakon Zdravljenja znotraj sveta oblike.

Ezotericno zdravljenje zakoni 2Šesti Zakon

Ko so v telesu dejavne graditeljske energije duše, so prisotni zdravje, ­čista pretočnost in pravilna aktivnost. Če so graditelji Lunarni gospodje in tisti, ki delujejo pod vplivom Lune ter po nareku nižjega osebnostnega jaza, potem so prisotni šibko zdravje, bolezen in smrt.

Ezotericno zdravljenje zakoni 2Sedmi Zakon

Ko življenje oziroma energija neovirano in pod pravilno usmeritvijo teče do svojega izoblikovanja oziroma precipitacije (odgovarjajoče žleze), se oblika odzove in bolezen izgine.

Ezotericno zdravljenje zakoni 2Osmi Zakon

Bolezen in smrt sta rezultat dveh dejavnih sil. Ena je volja duše, ki reče svojemu orodju: »Esenco povlečem nazaj.« Druga je magnetna moč planetarnega življenja, ki reče življenju znotraj atomske strukture: »Nastopil je čas reabsorpcije. Vrni se k meni.« Tako se vse oblike ravnajo po zakonu cikličnosti.

Ezotericno zdravljenje zakoni 2Deveti Zakon

Popolnost prikliče na površje nepopolnost. V prostoru in času dobro prežene zlo iz človekove oblike. Metoda, ki jo je uporabljal Popolni, in tudi metoda Dobrega, je neškodljivost. To ni golo sprejemanje, ampak popolna uravnovešenost, vsesplošen uvid in božansko razumevanje.

Ezotericno zdravljenje zakoni 2Deseti Zakon

Prisluhni, o Učenec, pozivu Sina Materi in nato ubogaj. Beseda oznani, da je oblika odslužila svojemu namenu. Princip uma se nato pripravi in ponovi Besedo. Čakajoča oblika se odzove in odmre. Duša je osvobojena.

Odzovi se, o Vzhajajoči, na poziv, ki prihaja iz sfere dolžnosti; zavej se poziva, ki prihaja iz Ašrama ali Doma Senata, kjer čaka Sam Gospod Življenja. Zasliši se Zvok. Obe, duša in oblika skupaj, morata opustiti princip življenja ter omogočiti svobodo Monadi. Duša se odzove. Oblika nato prekine povezavo. Življenje se tako osvobodi, oplemeniteno s kvaliteto zavestnega znanja in sadovi vseh izkušenj. To so darila obeh, duše in oblike.

Opomba: Zadnji zakon je razglas novega zakona, ki zamenjuje Zakon Smrti in se tiče le tistih, ki se nahajajo na kasnejših stopnjah Poti Učenstva ali so na Poti Iniciacije.

- Ezoterično zdravljenje, str. 532-536

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.