Tehnika ustvarjalnega delovanja

Bela magija tehnika ustvarjanja 1Pri kakršnemkoli izgrajevanju oblike tehnika izgradnje v bistvu ostaja enaka. Pravila in izvajanje bi lahko povzeli za naslednjimi aforizmi:

 

 • Naj se stvarnik zaveda, da je graditelj, ne pa zgrajeno.
 • Naj se preneha ukvarjati s surovino na fizični ravni in naj se posveti vzorcu in načrtom ter deluje kot posrednik Božanskega Uma.
 • Naj koristi dve energiji in naj dela s tremi zakoni. Ti dve sta dinamična energija namena, ki se ujema z Načrtom in magnetična energija hrepenenja, ki graditelja žene v središče prizadevanja.
 • Naj vladajo ti trije zakoni, zakon razmejevanja sinteze, zakon vibracijskih vzajemnih odnosov in zakon dejavnega izobličenja. Prvi se tiče življenja, drugi izgradnje, tretje pa pripelje do manifestiranega bivanja.
 • Naj se najprej ukvarja z zunanjimi graditelji ter naj tako odpošlje svoj klic na obod kroga svojega vpliva.
 • Naj s svojo zamislijo in impulzom požene v gibanje vode žive substance ter naj upogne graditelje, skladno s svojim namenom in načrtom.
 • Naj gradi z razsodnostjo in spretnostjo, ob tem pa naj ne sestopi iz svojega »direktorskega položaja« in naj se ne spušča navzdol v bližnji stik s svojo miselno tvorbo.
 • Naj s pomočjo vizualizacije, meditacije in spretnosti v delovanju, projicira svojo tvorbo v čas in prostor in naj tako ustvari to, kar veli njegova volja in želi njegova ljubezen ter narekuje njegova potreba.
 • Naj se odmakne od graditeljev zunanje oblike in naj tvorbo v pojavnost porinejo notranji graditelji dinamične sile. Oko stvarnika je tisto, prek katerega se notranje graditelje požene v delovanje, oziroma v usmerjeno delovanje. Beseda stvarnika je tista, prek katere so vodeni zunanji graditelji. Iz voda prostora pa prek ušesa stvarnika vibrira vsebina večje Besede.
 • Naj pomni, kakšen je potek ustvarjalnega delovanja. Vode prostora se odzivajo na besedo. Graditelji gradijo. Cikel ustvarjanja se konča in tvorba ima primerno pojavno obliko. Sledi cikel izvajanja naloge, njegovo trajanje pa je odvisno od moči notranjih graditeljev, ki tvorijo subjektivno obliko in prenašajo oživljajoče življenje.
 • Naj pomni, da oblika ugasne, ko se izpolni njen namen, ali pa že tekom cikla izvajanja naloge, če volja ni zadosti močna.

Priporočam, da proučite te cikle ustvarjalne izgradnje, izvajanja naloge in temu sledečega razpada oblike. Držijo in za solarni sistem, in za človeško bitje in za miselne tvorbe ustvarjalnega misleca. Skrivnost vsega navdanega z lepoto leži v pravilnem odvijanju teh ciklov. Skrivnost vsega uspeha na fizični ravni leži v pravilnem razumevanju reda in zakona. Za gorečneža je cilj njegovega prizadevanja pravilno izgrajevanje oblik v mentalni materiji, pri čemer ne sme pozabiti, da je »človek takšen, kakršna je narava njegove misli«; in da zanj obvladovanje mentalne substance ter njena uporaba v jasno izoblikovanih mislih predstavlja ključno stopnico njegovega napredka. 

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.