Ezoterične in eksoterične barve

Pisma ezotericne barve 2Danes si bomo ogledali naslednjo temo našega pisma o uporabi barve, povezano z zakonom ustreznikov in barve ....... Kot sem vam že povedal, še ni prišlo do celovitega razkritja ezoteričnega pomena eksoteričnih barv. Nekaj teh pomenov je razkrila že H. P. B., vendar pa do pravega razumevanja še ni prišlo. Za preudaren razmislek naj vam ponudim namig. Nekaj informacij o barvi in zvoku, podanih v Tajnem nauku, se tiče prvega Sončnega sistema, nekaj pa jih je povezanih z drugim Sončnim sistemom. Seveda to ni bilo znano; z upoštevanjem tega ključnega dejstva bo proučevanje v okvirih novejših šol razkrilo marsikaj. Našteli bomo barve, skupaj z njihovim ezoteričnim pomenom (čeprav to lahko najdemo že v Tajnem nauku), kar nam bo služilo kot osnova za nadaljnje informacije, ki vam jih bom predal v nadaljevanju.

      Eksoterično                            Ezoterično

      Škrlatna                                  Modra

      Rumena                                  Indigo

      Krem                                      Rumena

      Bela                                        Vijolična

Zaenkrat lahko razkrijem le štiri, če pa jih boste pravilno razumeli, boste odkrili ključ do sedanje četrte runde in njene zgodovine. Ker smo v četrti verigi in četrti rundi, boste opazili, da sloni zgodovina naše sedanjosti na številu štiri. Vam, študentom in učiteljem prihodnje generacije, želim zlasti izpostaviti dejstvo, da je bela ezoterično vijolična. To ima s prihodom vijoličnega žarka posebno uporabno vrednost, saj je v tej rundi sedmi žarek eden izmed treh glavnih žarkov; njegova moč je v razmerju s štiri, je na četrto in štiri je ulomljena z njo.

Ni še čas za javno objavo ezoteričnih barv, ki ustrezajo eksoterični rdeči, zeleni in oranžni, čeprav so študenti in sprejeti učenci z razvito sposobnostjo razločevanja, ki jim je moč zaupati, zmožni s trudom sami priti do tega znanja.

V nadaljevanju bom izpostavil določene stvari, ki jih lahko morda najbolje obdelamo v luči zakona analogije in ustreznikov. V ta namen si bomo ogledali naslednje točke:

  1. Mikrokozmični in makrokozmični ustrezniki
  2. Temeljne vzporednice
  3. Barva v mikrokozmosu in makrokozmosu

Na kratko si bomo ogledali vsako točko, saj s pravilnim razumevanjem zakona razvijamo sposobnost ezoteričnega mišljenja in razbiranja notranjega pomena iz zunanjega dogajanja.

Pisma o okultni meditaciji, str.: 199-200

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.