Odnos Ega z drugimi Egi

Določene stvari si je treba zapomniti:

Pisma razmerja med dusami 2

Dejavnik periodičnosti. Egi v inkarnaciji se razlikujejo od egov, ki niso v inkarnaciji in lahko opravljajo drugačne funkcije. Egi, katerih odsev je v inkarnaciji, so bolj omejeni kot tisti, ki niso. To je skorajda tako, kot bi se Višji Jaz usmeril navzdol oziroma hote omejil na tridimenzionalno bivanje, medtem ko egi, ki niso v inkarnaciji nimajo teh omejitev, temveč so lahko aktivni v drugi smeri oziroma dimenziji. Razlika je v tem, kje je osredotočena pozornost med tem, ko poteka življenje na fizični ravni. To je težko razumeti, kajne? Težko vam bolj jasno opišem razliko. To je nekako tako, kot bi bili inkarnirajoči egi bolj pozitivni oziroma nedovzetni, neinkarnirajoči pa bolj negativni oziroma dovzetni.

Pisma razmerja med dusami 2

Dejavnik aktivnosti. To je v veliki meri stvar žarka in močno vpliva na odnos med egi. Tisti na podobnih žarkih se povezujejo in lažje medsebojno uglasijo vibracijo kot tisti na različnih žarkih. Šele ko se razvije drugi vidik oziroma vidik modrosti, lahko pride do sinteze.

Na tretji podravni mentalne ravni so egi razdeljeni na skupine – individualna ločenost ne obstaja, obstajajo pa skupine, in sicer glede na žarek in stopnjo razvoja.

Na drugi podravni se skupine združijo in zlijejo. Z združevanjem se iz devetinštiridesetih skupin oblikuje dvainštirideset skupin. Proces sinteze prikazuje naslednja preglednica:

Mentalna raven   Prva podraven 35 skupin 7 x 5
Druga podraven 42 skupin 7 x 6
Tretja podraven 49 skupin 7 x 7
 Budična raven   Tretja podraven 28 skupin 7 x 4
Prva podraven 21 skupin 7 x 3
Atmična raven   Atomska podraven 14 skupin 7 x 2
Monadna raven     7 velikih skupin  

Pisma razmerja med dusami 2

S tem sem podal nekaj namigov. To so zgolj drobtinice v primerjavi s tem, kar bo znanega študentom, ki prebirajo te besede, ko bodo enkrat uspeli še bolj razširiti svojo zavest. Vendar pa je to zaenkrat vse, kar lahko povem in še to podajam predvsem zato, da bi pokazal, koliko stvari mora Mojster upoštevati, ko predpisuje obliko meditacije. Preudarno mora upoštevati egoični žarek in v kakšnem stanju je kavzalno telo glede na njegov odnos z nižjim jazom in Hierarhijo. Mora se seznaniti s stanjem kavzalnega telesa in njegovo vsebino; mora upoštevati njegov odnos z drugimi egi, saj se vedno nahaja v skupinskih povezavah. Predpisana meditacija mora biti torej prilagojena skupini, v katero je vključen Ego, saj vsak posameznik z meditacijo ne stopi v stik zgolj s svojim Egom, temveč tudi z veliko egoično skupino in skozi to skupino z Mojstrom, s Katerim je posledično povezan. Pri vsem tem pa je učinkovitost meditacije odvisna od tega, ali se jo izvaja na okulten način in skladno z zakonom. Razumevanje pomena, ki ga ima meditacija za skupino, je še zelo pomanjkljivo, zato preudarno proučite podane misli.

Pisma o okultni meditaciji, str.: 34-36

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.