Nastanek Hierarhije

Iniciacije nastanek hierarhije 2Samemu nastanku Hierarhije na planetu se na tem mestu ne moremo podrobneje posvečati, kakor tudi ne razmeram, ki so vladale pred prihodom vseh teh mogočnih Bitij. Ta tema je sicer izčrpno predstavljena v zahodni okultni literaturi in vzhodnih svetih spisih. Tukaj naj povemo le to, da se je sredi lemurijskega obdobja, pred okoli 18 milijoni let, odvil veličasten dogodek, ki je med drugim napovedal naslednje: Planetarni Logos naše zemeljske sheme, eden izmed Sedmerih Duhov, ki stojijo pred prestolom, se je fizično utelesil in kot Sanat Kumára, Bog Oče oziroma Gospod Sveta, sestopil na ta gosti fizični planet, kjer je z nami še sedaj. Zaradi izjemne čistosti njegove narave in dejstva, da je (s človeškega stališča) razmeroma brez greha, in zato tudi ni zmožen odzivov na gosti fizični ravni, ni mogel prevzeti tako gostega fizičnega telesa, kot je naše, pač pa si je ustvaril posebno eterično telo. Je najmogočnejši med Avatarji ali Prihajajočimi, kajti predstavlja neposreden odsev mogočnega Bitja, ki živi, diha in deluje skozi vsako evolucijo na tem planetu in pri tem vse vzdržuje znotraj Svoje aure oziroma magnetnega polja Svojega vpliva. Znotraj Njega živimo, se gibamo in bivamo, mejá Njegove aure ne more zapustiti nihče. Je utelešen Veliki Žrtvovalec, saj je, namesto blaženosti višjega stanja, v dobro človeškega razvoja raje izbral fizično obliko in privzel človeku podobno obliko. Je Tihi Čuvar sedanjega človeštva, vendar pa je na višjih ravneh, kjer deluje, on dejansko Sam Planetarni Logos, resnični Tihi Čuvar celotne planetarne sheme. Lahko bi dejali tudi takole: Gospod Sveta oziroma Prvi Iniciator je P­lanetarnemu Logosu to, kar je Mojstrova fizična pojavnost njegovi Monadi na monadni ravni. V obeh primerih vmesnega stanja zavesti, stanja Ega oziroma višjega jaza, ni več; pojavna zaznavna oblika obeh je neposredna stvaritev čistega duha. Odtod torej žrtvovanje. Zavedati se moramo tudi izjemne razlike v razvitosti, saj je razvitost Sanata Kumáre v primerjavi z Adeptovo tolikšna, kot je razvitost Adepta v primerjavi z razvitostjo živalskega človeka. A več o tem v nadaljevanju. 

Skupaj z Bogom Očetom so prispela tudi visoko razvita Bitja, ki predstavljajo njegovo posebno karmično skupino in Bitja, ki so krona razvoja trojne narave Planetarnega Logosa. Lahko bi dejali, da utelešajo sile centra glave ter srčnega in grlenega centra. Sestopila so skupaj s Sanatom Kumáro, da bi oblikovala žarišča planetarne sile in tako pripomogla pri izvrševanju velikega načrta razvoja samo-zavedanja v vsem življenju. Sčasoma so jih na njihovih položajih začeli nadomeščati naprednejši človeški sinovi, pa čeprav je bilo teh do nedavnega izjemno malo. Bitja, trenutno zbrana v notranji skupini okoli Gospoda Sveta, izhajajo predvsem iz vrst iniciantov v Lunarni verigi (evolucijskem obdobju pred našim), pa tudi iz vrst tistih bitij, ki so prispela z astrološko pogojenimi tokovi sončne energije ostalih planetarnih shem, vendar število naprednih pripadnikov našega človeštva hitro narašča, tako da so prevzeli vse nižje položaje pod nadzorom osrednje ezoterične skupine šestih, ki skupaj z Gospodom Sveta predstavlja srce Hierarhijinega prizadevanja.

- Iniciacija pri človeku in v sončnem sistemu, str. 28-30

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.