V tej lekciji vam bomo predstavili osnovne ideje o človekovih energijskih centrih oziroma čakrah, ki imajo zelo pomembno vlogo pri oblikovanju in širjenju človekove zavesti. Znanje o centrih iz vzhoda počasi prodira na zahod. Pomembna razkritja nam podaja Razprava o sedmih žarkih Mojstra Djwhala Khula, katere del je knjiga Ezoterično zdravljenje. Predvideva se, da bo kmalu prišlo do razvoja znanosti o centrih in mnogih novih znanstvenih pristopov, ki bodo dodobra razširili in nadgradili področja in zmožnosti človekovega delovanja. 

V Lekciji Lekciji 2: Energijska telesa smo si ogledali človekova energijska telesa osebnosti in energijsko telo duše. Energijska telesa osebnosti, to so mentalno, astralno in eterično telo, so zgrajena iz tokov sile. Presečišča teh tokov v njih tvorijo energijske centre oziroma čakre. Večja in gostejša presečišča tvorijo sedem glavnih centrov, manjša presečišča pa 21 nižjih in še mnogo manjših centrov.

C21 cakra simbolicno

Centre si običajno predstavljamo kot energijska kolesa ali diske. V resnici je center točka. To kar zaznavajo jasnovidni, ki centre vidijo kot vrteča se kolesa ali lijake, je energija, ki se steka v in iz centra. Centri so prisotni v vsakem od treh človekovih energijskih teles. V vsakem energijskem telesu tako imamo sedem glavnih centrov. Sedem centrov eteričnega, astralnega in mentalnega energijskega telesa zavzemajo isti prostor.

Če na primer vzamemo korenski center, so eterični korenski center, astralni korenski center in mentalni korenski center na istem mestu. Vsi trije so ob samem korenu hrbtenice. Zato je jasnovidcem vsak center videti kot en sam center, v bistvu pa so trije v enem. Pomembno je, da si tudi energijskih teles, ki jih jasnovidni zaznavajo kot auro, ne predstavljate ločeno, temveč skupaj, enega znotraj drugega, pri čemer je najmanjše eterično energijsko telo, ki je povprečno približno deset centimetrov širše od fizičnega, nato čustveno telo, ki se razteza pol metra in več od fizičnega in mentalno telo, ki ima lahko obseg tudi več metrov.

Energijski centri ali čakre opravljajo vlogo posredovanja in povezovanja energij med energijami teles kot tudi med posameznimi centri. Mi se bomo posvetili le sedmim glavnim centrom, ki vladajo oziroma posredujejo energijo tudi nižjim.

D4 aura shema

Centri eteričnega, astralnega in mentalnega energijskega telesa se nahajajo drug v drugem.

Kaj so centri?

Centri so točke, preko katerih si duša oziroma višji Jaz zgradi in razvija svoj zaznavni mehanizem, ki mu pravimo osebnost. Več o telesih osebnosti si lahko preberete v Lekciji 2: Energijska telesa.

Centri imajo tako dve poglavitni funkciji. So ustvarjalno orodje duše in so njen zaznavni aparat.

Kot zaznavni aparat centri zaznavajo vtise iz:

 1. Mentalnega sveta oziroma ravni.
 2. Čustvenega sveta oziroma ravni.
 3. Eteričnega sveta oziroma ravni, ki prestavlja višje energijske nivoje fizične ravni.

Brez centrov bi bila duša znotraj omenjenih ravni »slepa, gluha in nema«. Centre si lahko predstavljate kot neke vrste sprejemno oddajne antene, ki so obrnjene tako v svet kot navznoter in vsak od njih zaznava določen spekter frekvenc teh svetov. Lahko si jih predstavljate tudi kot vzporednike fizičnih čutil, le da fizična čutila zaznavajo informacije grobe fizične ravni, medtem ko centri zaznavajo informacije eteričnih podravni, astralnih ravni in nižjih mentalnih ravni.

D14 aura in cakre 1

Centri pa predstavljajo tudi ustvarjalno orodje. Centri nad prepono so ustvarjalno orodje duše, centri pod prepono pa osebnosti oziroma nižjega jaza. Oboji nenehno aktivno sodelujejo pri ustvarjanju vsebine človekovih energijskih teles ter pogojujejo naravo njegove zavesti. Kateri centri bolj aktivno sodelujejo pri izrazu človekove zavesti in kateri manj, je odvisno od človekove stopnje razvoja.  

Pri skupinskem zdravljenju se ne bomo ukvarjali s posameznimi centri. Tehnika skupinskega zdravljenja je prilagojena začetnikom. Zdravljenje centrov v eteričnem telesu pacienta od zdravilca namreč zahteva, da je dobro seznanjen s centri, njihovimi funkcijami in povezavami. Zato takšen pristop za začetnike ni primeren. Vendar pa bomo s tem znanjem položili temelje za prihodnje delo s centri, ki bo služilo kot izhodišče za naprednejše tehnike. Zato si bomo v nadaljevanju te lekcije ogledali strukturo eteričnega telesa, skupaj s centri in njihovim okvirnim položajem znotraj fizičnega telesa. Posebno pozornost bomo namenili sedmim glavnim centrom, ki jih bomo obdelali vsakega posebej.    

Funkcija in delovanje centrov eteričnega telesa

Eterično telo, v katerem se nahaja sedem glavnih centrov, predstavlja energijsko komponento našega fizičnega telesa. Osrednja struktura eteričnega telesa je trojni energijski kanal, ki predstavlja eterični ustreznik fizične hrbtenice. Teče vzporedno s fizično hrbtenico, od glave do trtice, nekaj centimetrov stran od fizičnega telesa. Vzdolž tega kanala, ki mu hindujci pravijo sutratma, kar pomeni nit duše, se nahaja sedem glavnih človekovih centrov oziroma čaker. Teh sedem centrov predstavlja glavno povezavo med človekovo osebnostjo in fizičnim telesom oziroma drugače povedano, med človekovo subjektivno in objektivno platjo.

E38 telesa

Če na kratko povzamemo iz 2. Lekcije o energijskih telesih, se v eteričnem telesu nahaja sedmih glavnih, enaindvajset nižjih in devetinštiridesetih manjših centrov, ki so povezani z mrežo tako imenovanih nadijev, ti pa predstavljajo eterični ustreznik oziroma dvojnik živčnega sistema. Centri človekovega eteričnega telesa so torej tesno medsebojno povezan sistem. Vsak center je preko mreže silnic povezan z drugimi centri in vsak od teh centrov nadzira določeno območje človekovega fizičnega telesa. Pri tem glavni nadzorni mehanizem predstavlja sedem glavnih centrov, ki ležijo na območju glave in vzdolž eterične hrbtenice.

Vsak od sedmih glavnih centrov, ki vpliva na določeno območje, je povezan z eno od glavnih sedmih endokrinih žlez. Delovanje določene endokrine žleze je neposredno povezano z delovanjem in aktivnostjo centra, ki je z njo povezan. Endokrina žleza tako, glede na energijski vpliv centra, izloča hormone, ki po krvožilnem sistemu dosežejo vse dele fizičnega telesa oziroma organe. S svojim hormonalnim izločkom upravlja z delovanjem fizičnega organizma in njegovim razvojem ter pogojuje človekovo psihološko stanje. Dejansko hormoni v veliki meri pogojujejo naše telesno in psihološko stanje.

Z glavnimi sedmimi centri so povezane naslednje endokrine žleze:

 

Centri   

Žleze

Temenski center  

Češerika ali epifiza

Ažna center (med obrvmi)  

Možganski privesek ali hipofiza

Grleni center  

Ščitnica ali tiroidna žleza

Srčni center  

Priželjc ali timus

Center sončnega pleteža  

Trebušna slinavka ali pankreas

Sakralni center  

Spolne žleze ali gonade

Korenski center  

Nadledvične ali suprarenalne žleze

 

C5 akre risba SLO

Odnos med centri in žlezami je samodejen in običajno nezaveden. Žleze se samodejno odzovejo na impulz določenega centra in izločijo ustrezno vrsto in količino hormona.

 

C19 Povezava centra z lezo

 

Za boljšo predstavo si oglejmo primer: Uslužbenec se pripravlja, da bo pred svojim šefom in direktorji podjetja, predstavil svoj projekt, s katerim se je ukvarjal zadnje mesece. Nanje želi napraviti čim boljši vtis, vendar nima zaupanja vase in loteva se ga strah, kljub temu da je dobro pripravljen. Tik preden začne izvajati predstavitev, se mu v telesu sproži adrenalin. Nenadoma postane bolj zbran in brez težav z odliko opravi svoj nastop. Pa poglejmo, kako je vse to potekalo znotraj energijskih teles. Uslužbenec se je dobro pripravil in si zgradil ustrezne miselne predstave o projektu. Tako je bil mentalno pripravljen. Vendar pa je bila v njegovem astralnem energijskem telesu, ki ga imenujemo tudi telo želja ali hrepenenj, zaradi močne želje po uspehu prisoten strah pred neuspehom. Zaradi prisotnega nemira je energija astralnega energijskega telesa začela prevladovati nad energijo mentalnega in uslužbenčeva zbranost je začela popuščati. Astralne energije so začele močno energizirati njegov eterični center sončnega pleteža, ki prevaja predvsem energije astralnega telesa. V fizičnem telesu je to občutil kot neprijeten občutek v območju želodca in kot »cmok v grlu«. Grleni center namreč prevaja zlasti energijo mentalnega telesa, ki je zaradi astralne vznemirjenosti zastajala in se ni mogla prebiti do eteričnega centra grla. Vendar pa se je, tik preden je začel s svojim nastopom, zbral in v svojem mentalnem telesu sprožil moč volje. Ta impulz je povzročil odziv v eteričnem korenskem centru, ki je vplival na z njim povezane adrenalne žleze. Te so v kri spustile adrenalin, kar mu je psihološko omogočilo, da premaga strah in zbrano opravi svoj nastop.

To je zgolj primer izjemne povezanosti človekovih energijskih teles, prehoda impulzov iz astralnega in mentalnega telesa do ustreznih eteričnih centrov in samodejnega odziva endokrinih žlez s psihološkim učinkom. Tako lahko vidite, kako energije energijskih teles, preko centrov in žlez, vplivajo na človekov psihološki izraz ter stanje fizičnega organizma.

e42 aura nadiji

Centri pa imajo še eno pomembno funkcijo. So vozlišča izjemno finih energijskih niti, ki jih hindujci imenujejo nadiji. Nadiji so niti življenjske sile, ki ležijo izza celotnega fizičnega telesa. Predstavljajo energijski kontrolni mehanizem delovanja celotnega fizičnega organizma in strukturo, s katero človek zavestno upravlja s svojim telesom. Kako pomembni so nadiji, nam pojasnjuje odlomek iz knjige Ezoterično zdravljenje, strani 158-159:

Nadiji zato določajo naravo in kvaliteto živčnega sistema z mrežo živcev in živčnih vozličev, ki prepredajo celotno telo. Nadiji in posledično mreža živčevja so povezani predvsem z dvema vidikoma človekove fizične opreme – s sedmimi glavnimi centri v eteričnem telesu (telo substance, ki leži izza fizičnega telesa) ter s hrbtenico in glavo. Nikoli ne pozabite, da je eterično telo fizično telo, le da je zgrajeno iz finejšega materiala kot tisto, ki ga lahko vidimo in otipamo. Zgrajeno je iz substance oziroma tistega, kar stoji izza vsakega dela in delca oprijemljivega fizičnega telesa. S spoznanjem odnosov, ki obstajajo med nadiji in živci ter vzajemne povezanosti teh dveh sistemov z energijskimi centri in hrbtenico, bo prišlo do prave revolucije v medicinskih in psihiatričnih metodah. Izkustva v zdravilstvu bodo pokazala, da tesneje, kot povežemo nadije in živce, hitreje lahko obvladamo bolezen.

Sedem glavnih centrov

V človekovih izraznih telesih obstaja mnogo centrov oziroma žariščnih točk sile, vendar pa se bomo posvetili le glavnim sedmim, ki do neke mere pogojujejo delovanje vseh ostalih centrov. Ogledali si bomo pet centrov ob hrbtenici in dva ob glavi.

C6 akre z energijo

Vsak center (simbolično lotos) ima središčno točko (dragulj v lotosu), obdano s spleti energij (lističi lotosa), ki segajo do svojega vplivnega območja. Te izraze bomo malo podrobneje razložili:

 1. Središčna točka centra, imenovana dragulj v lotosu, se nahaja vzdolž osrednjega eteričnega kanala sušumne. S tem kanalom je vsak od glavnih sedmih centrov povezan z dušo, ki je tudi njihov vir življenjske energije. Skozi središčno točko centra se izraža vidik življenja.
 2. Spleti energij centra ali lističi lotosa so prenosniki vidika zavesti. Lahko si jih predstavljamo kot »leče« skozi katere se energija iz osrednje točke centra zliva v njegovo vplivno območje in se obarva. Na začetku človekove razvojne poti (v davnini, ko se je naša duhovna duša povezala z živalskim človekom) so bile »leče« zatemnjene in neprepustne, človekov psihološki izraz pa s tem omejen. Med evolucijskim razvojem se z življenjskimi izkustvi leče brusijo in čistijo. Bolj, kot so prepustne, bolj človek izraža kvalitete, ki so značilno človeške in začnejo prevladovati nad živalskimi. Ko so prečiščene vse »leče« vseh centrov in svetloba skoznje nemoteno prehaja, centri pod prepono postanejo popoln odsev centrov nad prepono in človekova zavest postane popoln odsev zavesti duše. Tako človek, ki je svojo razvojno pot začel kot inteligentna žival, postane božanski človek.
 3. Vplivno območje se razteza v dve smeri:
  1. Na območje fizičnega telesa, na katero se skozi center zliva življenjska energija. Od prostega pretoka te energije je odvisno delovanje žleze, povezane s tem centrom in zdravje tistega dela fizičnega organizma, ki je povezan s centrom.
  2. V smeri zaznavanja določenega spektra informacij iz zunanjega sveta. Ne pozabimo, da so centri tudi del človekovega zaznavnega aparata. V svojem življenju človek tekom inkarnacije s pridobivanjem izkušenj postopoma razvija svojo zavest in izpopolnjuje zmožnost zaznave. Najprej deluje skozi svoje nižje centre (korenski, sakralni in sončni pletež) in jih razvija. Nato svoj izraz začne postopoma prenašati v višje centre (srčni, grleni, temenski). S tem se razvija njegova občutljivost oziroma zmožnost zaznave. Razvoj centrov je zrcalna slika razvoja njegove zavesti.

E43 cakre spirala

Preden gremo na obravnavo posameznih centrov, pa sledi opozorilo. Meditiranje z namenom energiziranja vseh sedmih centrov je za začetnika lahko zelo tvegano in tudi nevarno. Izjema so temenski, ažna in srčni center. Zavedajte se, da se duhovno razvijamo z gojenjem čistosti življenja, kar v fizičnem smislu pomeni skrb za dobro stanje fizičnega telesa, v psihološkem smislu pa pomeni obvladovanje svojih čustev, pravilno razmišljanje, neškodljivost in dobrovoljnost, s čemer skrbimo za izpopolnjevanje svojega značaja. Vse to vam je zagotovo dobro znano in predstavlja temelje vsega duhovnega dela. Pri vseh omenjenih prizadevanjih namreč delamo z energijami in razvijamo svoje centre. Na ta način razvoj centrov poteka na povsem naraven način in nevarnosti ni.

Temenski center

Položaj: Nad temenom glave.

Število lističev: 960 + 12 (lističev egoičnega lotosa) + 96 (lističev ažna centra) = 1068

Barva: Bela in zlata

Vidik: Prvi

Povezava s centri: z ažna centrom, s srčnim centrom, s korenskim centrom

Žleza: Epifiza oziroma češerika

CC7 Crown Chakra 1

 

Povprečni človek

Duhovno razviti človek

Iniciant po tretji iniciaciji

Žarek

6. žarek

2. žarek

1. žarek

Vladar

(Žarek vladarja)

Neptun

(6. žarek)

Uran

(2. žarek – kot srce sonca)

Vulkan

(1. žarek)

Preko temenskega centra človekova duhovna volja upravlja z osebnostjo. Pri veliki večini ljudi je ta center še neprebujen. Aktiven je zgolj na začetku življenja, ko vstopamo v inkarnacijo in v zgodnjem otroštvu (fizično je to razvidno kot odprtinica na temenu pri dojenčkih). Poskrbi za to, da človek razvije dovolj močno voljo do bivanja v inkarnaciji. Z njegovim delovanjem duša, ki stopi v telo, svojo pozornost usmeri navzven v svet fizičnega izkustva, začenši z osvajanjem nadzora nad fizičnim telesom.

Predstavlja osrednji nadzorni mehanizem eteričnega telesa. V eteričnem telesu ima podobno funkcijo, kot možgani v fizičnem.

Predstavlja povezavo med človekovo notranjo zavestjo in zavestjo fizičnih možganov. To lahko lepo vidimo v primeru poškodbe glave, ko človek izgubi zavest. Takrat se ta povezava med temenskim centrom in možgani začasno prekine. Podobno se zgodi med spanjem. Takrat se nit zavesti umakne in človek izgubi zavest oziroma zaspi. Hormon, ki uravnava spanje, izloča prav žleza epifiza, ki je povezana s temenskim centrom.

Temenski center je v bistvu povezava nižjega človeka oziroma osebnosti z Višjim Jazom.

Vlada možganom in osrednjemu živčnemu sistemu, hrbtenjači.

Ažna center

Položaj: Med obrvmi, pred čelom

Število lističev: 2 x 48 = 96

Barva: Ena polovica centra je rožnato rumena, druga modro vijolična

Vidik: Tretji

Povezava s centri: z grlenim centrom, s srčnim centrom. Pri iniciantu s temenski centrom.

Žleza: Hipofiza oziroma možganski privesek

CC6 Azna Chakra 1

 

Povprečni človek

Duhovno razviti človek

Iniciant po tretji iniciaciji

Žarek

5. žarek

7. žarek

3. žarek

Vladar

(žarek vladarja)

Venera

(5. žarek)

Uran

(7. žarek)

Saturn

(3. žarek)

Ažna center ni tretje oko, kot se mu to pogosto napačno pripisuje. Tretje oko je v bistvu povezava treh centrov znotraj glave (ažna centra, temenskega centra in alta major centra na zadnji strani lobanjskega dna), ki se vzpostavi pri duhovno prebujenem človeku in ezoterično povedano »pogleduje navzgor k duhovni duši«.

C19 Centri glave SLO 2

Ažna center ima specifično obliko. Ima dva dela, ki se kot propelerja letalskega motorja raztezata na vsako stran čela. En krak je povezan z ustvarjalno ideacijo oziroma z oblikovanjem namere po ustvarjanju, drugi pa s prečiščeno močjo hrepenenja in magnetične ljubezni. Ko pride do integracije osebnosti in duše oziroma obeh krakov ažna centra, se prebudi središčna točka centra. Človek se začne odzivati na božansko voljo svojega višjega Jaza in ta začne vladati njegovemu zunanjemu izrazu.

Povezan je z grlenim centrom in skupaj predstavljata najvišji vidik osebnosti, katere osnovni kvaliteti sta ustvarjalnost in inteligenca. Čeprav deluje tudi pri povprečnem človeku, svoje polno delovanje razvije šele pri duhovno razvitem človeku in se popolnoma odpre ob tretji iniciaciji.

Preko ažna centra človek zaznava ideje, na podlagi katerih oblikuje svoje ustvarjalno delovanje. Z njim človek projicira ideje na »platno« mentalnega sveta. Pri mentalno razvitem posamezniku ažna služi kot organ za izmenjavo idej. Preko tega centra bomo nekega dne razvili višjo, telepatsko obliko komunikacije. Ažna center ima tudi pomembno vlogo pri skupinskem zdravljenju, saj se skozi trikotnik ažna, srčnega in temenskega centra povežemo v skupino in uglasimo na skupinsko energijo. Ažna center služi tudi kot usmerjevalec, s katerim preko duše povežemo svojo namero po zdravljenju z zdravljenci.

Pozunanjenje ažna centra je žleza hipofiza ali možganski privesek. Izloča devet različnih hormonov, ki upravljajo delovanje vseh ostalih žlez po telesu in tako predstavlja kontrolni mehanizem celotnega fizičnega človeka.

Ažna center je povezan z endokrinim sistemom, s celotnim sprednjim delom glave in očmi.

Grleni center

Položaj: Ob stičišču vratu s trupom

Število lističev: 16

Barva: Srebrno modra

Vidik: Tretji

Povezava s centri: s sakralnim centrom, z ažna centrom

Žleza: Tiroidna žleza oziroma ščitnica

CC5 Grlena Chakra 1

 

Povprečni človek

Duhovno razviti človek

Iniciant po tretji iniciaciji

Žarek

4. žarek

3. žarek

5. žarek

Vladar

(Žarek vladarja)

Merkur

(4. žarek)

Saturn

(3. žarek)

Venera

(5. žarek)

Leži na zadnji strani vratu. Pri povprečnem človeku je izjemno močan in dobro razvit. Je energijski center, preko katerega se izraža človekova ustvarjalna inteligenca. V aktivnost se začne prebujati vzporedno z razvojem mentalnega energijskega telesa.

Ezoterično povedano je organ ustvarjalne Besede. Skozenj človek uresničuje svoje zamisli. Povezan je predvsem z aktivnostjo mentalnega energijskega telesa, govorom in dihom. Ta trojna aktivnost je prisotna ob praktično vsaki človekovi ustvarjalni dejavnosti in izrazu. Podobno, kot je sakralni center povezan s fizično ustvarjalnostjo (spolnim nagonom), je grleni center, ki je višja ustreznica sakralnega, povezan z višjo ustvarjalnostjo, to je z uresničevanjem idej. Te ideje grleni center prejema z dotokom energije iz ažna centra. Znane besede iz Biblije, »In Beseda je meso postala«, so povezane z delovanjem grlenega centra.

Povezan je z dihalnim aparatom, grlom in ušesi. Grleni center je povezan s samim vdihavanjem zraka med tem ko je srčni center povezan z absorpcijo kisika iz zraka in izločanjem ogljikovega dioksida.

Tako kot je vrat povezava med telesom in njenim nadzornim mehanizmom glavo, je grleni center na svojstven način povezava med štirimi centri na območju trupa in dvema centroma glave. Kot človeštvo vstopamo v obdobje, ko bo mentalna polarizacija postajala vse pogostejša, kar pomeni, da bo osrednje mesto znotraj človekove osebnosti pričelo igrati mentalno energijsko telo. Že danes smo lahko priča izjemnemu razcvetu ustvarjalnosti, ki je posledica mentalnega razvoja in močne vloge grlenega centra. Bolj kot kdajkoli prej bo pomembno, kaj mislimo in kaj izražamo, kajti zaradi razvitosti grlenega centra se bodo naše misli hitreje in učinkoviteje manifestirale, mi kot ustvarjalci pa bomo morali bolj zavestno prevzeti odgovornost za svoj ustvarjalni izraz.

Pozunanjenje grlenega centra je žleza ščitnica. Že njeno ime kaže, kako pomembna je v svoji zaščitni vlogi. Uravnava mnogo telesnih procesov, od metabolizma, do vpliva na bitje srca in celičnega dihanja. V povezavi s priželjcem uravnava delovanje imunskega sistema.  

Grleni center vpliva na celoten dihalni aparat. Močno je povezan s človekovim ustvarjanjem in zaznavanjem zvoka. Vlada grlenemu delu, kjer zvok nastaja in ušesom, ki ga zaznavajo. Pogojuje predvsem predel vratu, ramen in rok, vse do dlani.

Srčni center

Položaj: Med lopaticama

Število lističev: 12

Barva: Zlata

Vidik: Drugi

Povezava s centri: s centrom sončnega pleteža, z ažna centrom, s temenskim centrom

Žleza: Timus oziroma priželjc

CC4 Srcna Chakra 1

 

Povprečni človek

Duhovno razviti človek

Iniciant po tretji iniciaciji

Žarek

1. žarek

6. žarek

2. žarek

Vladar

(Žarek vladarja)

Vulkan

(1. žarek)

Neptun

(6. žarek)

Jupiter

(2. žarek)

Center se nahaja na hrbtni strani med lopaticama. Kar se tiče razvoja posameznika in človeštva kot celote, je to v tej dobi najpomembnejši center. V svojem razvoju smo namreč napredovali tako daleč, da lahko iz individualne osebnostne zavesti postopoma preidemo v kolektivno oziroma dušno zavest. Prvi kazalec, da do tega prihaja, je izjemna povezanost modernega sveta, oblikovanje Organizacije združenih narodov, pojav socialne države, skrb za okolje, vsa prizadevanja humanitarnih organizacij in znanosti za izboljšanje življenja ljudi ter aktivnosti vseh tistih ljudi dobre volje, ki so se pripravljeni žrtvovati za nekaj nesebičnega. Da pa proces še zdaleč ni zaključen pa se kaže v neštetih konfliktih, verskih, ekonomskih, narodnostnih, v izraziti sebičnosti, ki danes tako pustoši po planetu in v nezmožnosti, da »ne vrag, le sosed bo mejak«. Povezani smo bolj, kot si predstavljamo in bolj, kot bomo to dejstvo ozavestili, bolj bo aktiven srčni center.

V njem je usidrana življenjska energija duše. Od prisotnosti te povezovalne in usklajevane energije v srcu je odvisno, kako dolgo bo človek bival v fizičnem telesu. Ko duša to povezavo s srčnim centrom prekine, človeško telo umre, človekova zavest pa se umakne v svoja energijska telesa.

Srčni center je organ izraza ljubezni. Ljubezen je povezovalna sila. V fizičnem telesu energija ljubezni poskrbi za usklajeno delovanje vseh njegovih delov, ki jih povezuje v celoto, da bi ta lahko služila potrebam notranjega človeka in razvoju njegove zavesti. Ljubezen povezuje nižji jaz z višjim Jazom. Srčni center se začne razvijati vzporedno s človekovim zbliževanjem s svojo dušo. Bolj, ko postajamo nesebični, odgovorni, družbeno zavedni in smo pripravljeni svoja hotenja in želje podrejati skupinskim potrebam, bolj je odprt naš srčni center in bliže smo svoji duši.

Je tudi osrednji center, skozi katerega bomo delovali pri skupinskem zdravljenju. Pri zdravljenju bomo uporabljali energijo ljubezni. Povezani s svojo dušo, katere glavna kvaliteta je ljubezen, bomo oblikovali skupinsko dušo, ki bo spodbudila duše pacientov, da okrepijo svoj oprijem na osebnost. Tako bo okrepljena energija duše, s prečiščevalnim in povzdigujočim učinkom delovala na pacientova energijska telesa kot tudi na fizično telo.

Srčni center je povezan z žlezo timus oziroma priželjcem. Žleza ima pomembno vlogo pri »programiranju« našega imunskega sistema. Aktivna je zlasti v otroštvi, kmalu po puberteti prične atrofirati. To je odraz aktivnosti srčnega centra, ki v otroštvu poskrbi za preusmerjanje inkarnirane duše v svet fizičnega izkustva. V adolescenci povprečen človek začne izražati svojo osebnostno naravo in glavno vlogo posledično začne prevzemati nižji ustreznik srčnega centra, center sončnega pleteža, med tem ko se aktivnost srčnega centra zmanjša.

Povezan je seveda s srčno mišico, vranico in absorpcijo kisika v kri. Vlada celotnemu človekovemu imunskemu sistemu.

Center sončnega pleteža

Položaj: Globoko pod lopaticama

Število lističev: 10

Barva: Rožnata, s primesjo zelene

Vidik: Drugi

Povezava s centri: S srčnim centrom. Z ažna centrom

Žleza: Pankreas oziroma trebušna slinavka

CC3 Solar Plexus Chakra 1

 

Povprečni človek

Duhovno razviti človek

Iniciant po tretji iniciaciji

Žarek

2. žarek

5. žarek

6. žarek

Vladar

(Žarek vladarja)

Sonce

(2. žarek)

Venera

(5. žarek)

Mars

(6. žarek)

Za veliko večino ljudi predstavlja center sončnega pleteža osrednji center, preko katerega deluje njihova osebnost, preden pride do integracije osebnosti z dušo in prenosa energij iz centrov pod prepono v tiste nad njo. Tu je treba poudariti, da je z osebnostjo mišljen nižji jaz oziroma duša osebnosti, katerega cilj je spojiti se z duhovno dušo. To se zgodi s tremi prenosi energije iz treh centrov pod prepono v njihove višje ustreznike nad njo:

 1. Iz sakralnega centra se prenese v grleni center. S tem prenosom se človekova ustvarjalna energija preusmeri iz fizičnega ustvarjanja in spolnosti na mentalno in abstraktno ustvarjanje.
 2. Iz centra sončnega pleteža se prenese v srčni center. S tem prenosom se človek postopoma preneha istovetiti s svojim osebnostnim jazom. Začne se istovetiti s celoto, človeštvom, ki mu postane pomembnejša od njega samega. Njegova zavest postane kolektivna v smislu njenih usmeritev, ciljev in prizadevanj, vendar ohrani svojo individualnost.
 3. Iz korenskega centra se prenese v temenski center. S tem prenosom, ki se zgodi kot zadnji, človekova osebnost postane popolnoma odzivna na energijo duše in duhovno voljo. Takrat človek prejme tretjo iniciacijo oziroma doživi to, kar različne kulture imenujejo z besedami razsvetljenje, transfiguracija, satori in samadi.

Center sončnega pleteža je izrazito povezan z astralnim energijskim telesom, tako kot je grleni center povezan z mentalnim energijskim telesom in sakralni center z eteričnim energijskim telesom. Je prejemnik vseh čustvenih odzivov, impulzov in energij hrepenenja. Človeštvo pogojuje njegova hrepeneča narava – dobre, sebične, napačne ali pa duhovne želje. Preko tega centra teče večina energij, ki naredijo človeka naprednega, ker je ambiciozen, sebičnega, ker so mu pomembne osebne želje in spremenljivega, ker je astralno polariziran (kar pomeni, da je njegova zunanja zavest pogojena predvsem z aktivnostjo njegovega astralnega energijskega telesa). Zavest večine ljudi se izraža preko tega centra. Zato je prav center sončnega pleteža običajno najbolj potreben zdravljenja.

Center sončnega pleteža je najbolj duhovno izoliran izmed vseh centrov, saj se nahaja na vmesni točki. Nad njim sta grleni in srčni center (nad prepono), pod njim pa sakralni in korenski center (pod prepono). Je center sebičnosti, skozi katerega živi in se izraža človekov nižji jaz, ki ima sebe za ločeno enoto od vsega ostalega. Je prejemnik in zbirališče vseh energij, ki se zlivajo skozi centre pod prepono, preden pride do njihovega dvigovanja v ustrezne centre nad prepono. Ko se ta proces začne, človek zavestno ali nezavedno stopi na duhovno pot.

Za obvladovanje centra sončnega pleteža mora človek razviti kvalitete neškodljivosti (srčnega centra) in razločevanja (grlenega in ažna centra), ki zahteva razvoj uma. Prenos izraza zavesti iz centra sončnega pleteža v centre nad prepono predstavlja enega osrednjih razvojnih ciljev sodobnega človeka. Hrepenenje je eden od glavnih problemov visoko razvitega, a duhovno še neosveščenega človeka. Kaj so njegovi cilji? Kam so usmerjena njegova prizadevanja? Kakšne so njegove zavestne ambicije? K čemu stremi? Njegova odločitev, ali bo šel naprej po poti svetlobe ali bo obstal egocentrično tam, kjer je ali pa bo celo začel odvračati svetlobe duše, je odvisna od kvalitete sil in energij, ki jih centru sončnega pleteža vtisne njegovo mišljenje.

Center sončnega pleteža je povezan s celotnim prebavnim sistemom, zlasti z želodcem in jetri. Njegovo pozunanjenje je trebušna slinavka. Njena osrednja naloga je uravnavanje krvnega sladkorja in izločanje pomembnih prebavnih encimov.

Sakralni center

Položaj: Spodnji del ledvenega območja

Število lističev: 6

Barva: Svetlo modra s primesjo oker barve

Vidik: Tretji

Povezava s centri: s centrom sončnega pleteža, z grlenim centrom, z ažna centrom

Žleza: Gonade oziroma moške in ženske spolne žleze

CC2 Sacral Chakra 1

 

Povprečni človek

Duhovno razviti človek

Iniciant po tretji iniciaciji

Žarek

3. žarek

4. žarek

7. žarek

Vladar

(Žarek vladarja)

Zemlja

(3. žarek)

Luna/Saturn

(4. žarek)

Uran

(7. žarek)

Sakralni center je zelo močno razvit in vlada spolnemu življenju Kot zanimivost tega centra naj omenimo, da bo moral še dolgo časa ostati zelo aktiven in močan zaradi zagotavljanja novih teles za utelešajoče se duše. Sčasoma bo človeštvu uspelo zavladati delovanju tega centra. Njegovo delovanje ne bo podvrženo učinkom nebrzdane in neomejene strasti, kot je to danes. Ljudje bodo k spolnemu življenju pristopali inteligentno, na podlagi znanja, vpogleda in višjih subtilnih stikov ter z upoštevanjem pravilnega ritma.

Sakralni center je povezan z najnižjo obliko človekove ustvarjalne narave, s spolnostjo. Skozenj se izraža magnetizem oziroma sila privlačnosti, ki zbližuje nasprotna spola. Njegov izraz je povezan s fizično privlačnostjo in s tem, da nas nekateri ljudje fizično privlačijo, drugi pa odbijajo. Skozenj se izraža duša elementalnih gradnikov teles. Ta predstavlja snovno plat človeka, ki se mora prežeti s kvalitetami duhovne duše. Duša elementalnih gradnikov teles se izraža preko naslednjih centrov:

 1. Duša astralnega elementala se izraža preko centra sončnega pleteža.
 2. Duša mentalnega elementala se izraža preko sakralnega centra.
 3. Duša fizičnega elementala se izraža preko korenskega centra.

Trije elementali se morajo podrediti energijam duše, ki se izraža preko:

 1. Srčnega centra skozi katerega mora duša obvladati astralni elemental.
 2. Grlenega centra skozi katerega mora duša obvladati mentalni elemental.
 3. Temenskega centra skozi katerega mora duša obvladati fizični elemental.

To predstavlja dve temeljni trojnosti, ki predstavljata človekova osnovna dva pola. Ta dva pola, se morata združiti, čemur je namenjen ves človekov razvoj in celoten cikel inkarnacij. Težnjo po združitvi teh polov imenujemo seks, ezoterično razumljeno. Ta polarnost se odseva v dveh (s)polih, ki s spolno združitvijo poskrbita za novo življenje. Spolni nagon je odslikava te kozmično vseprisotne težnje po združevanju dveh polov, duha in materije, moškega in ženske, da bi se ustvarile oblike, skozi katere se lahko razvija zavest (ki predstavlja sina očeta in matere). Višja oblika te težnje po združitvi pri človeku je misticizem, ki ni nič drugega kot težnja po združitvi z božanskim.

Sakralni center ima pomembno vlogo pri izgradnji energijske strukture eteričnega in drugih energijskih teles. Povezan je z njihovo obliko oziroma gradniki. Skupaj z vranico in korenskim centrom skrbi za fizično vitalnost in obnavljanje fizičnega telesa (večina celic se neprestano menja, stare odmrejo in nastajajo nove, s tem pa se telo obnavlja).

S sakralnim centrom so povezane ženske in moške spolne žleze in celotni reproduktivni sistem, vključno s prsmi. Hormoni spolnih žlez, kot so estrogen, progesteron in testosteron, poskrbijo za spolno zrelost fizičnega telesa in menstrualne cikle.

Korenski center

Položaj: Ob korenu hrbtenice

Število lističev: 4

Barva: Oranžno rdeča

Vidik: Prvi

Povezava s centri: s sakralnim centrom, s temenskim centrom

Žleza: Adrenalne oziroma nadledvične žleze

CC1 Root Chakra 1

 

Povprečni človek

Duhovno razviti človek

Iniciant po tretji iniciaciji

Žarek

7. žarek

1. žarek

4. žarek

Vladar

(Žarek vladarja)

Pluton

(7. žarek)

Pluton

(1. žarek)

Pluton

(4. žarek)

Korenski center sistemu centrov predstavlja to, kar hrbtenica in okostje predstavljata fizičnemu organizmu. Lahko bi mu rekli tudi temeljni center, saj s svojo energijo napaja življenje vseh ostalih centrov v telesu, z izjemo temenskega.

Je praktično temelj človekovega bivanja v inkarnaciji. Z njegovim delovanjem se pri človeku razvije volja-do-življenja v fizičnem telesu. Je vir samoohranitvenega nagona. To se lepo odraža v delovanju z njim povezanih adrenalnih žlez, ki z izločanjem adrenalina v človeku sprožata impulz bega ali boja.

Korenski center je povezan s skeletom, ledvicami in koleni. Zaradi današnjih težkih življenjskih razmer, v katerih živijo mnogi ljudje, je prisotnega veliko eksistencialnega strahu, ki se odraža v delovanju tega centra in z njim povezanimi fizičnimi organi. Korenski center tudi uravnava staranje fizičnega telesa in s svojim delovanjem določa našo življenjsko dobo.

Povezan je z nadledvičnimi žlezami. Te s svojimi hormoni regulirajo nivo soli in glukoze v krvi ter samo količino krvi. Slednje je odraz povezave korenskega centra s centrom vranice, ki skupaj s sakralnim centrom tvorijo nižji pranski trikotnik. Ta energijski trikotnik s prano oziroma življenjsko energijo napaja gradnike človekovih energijskih teles oziroma elementalno dušo.

V razvojni karieri duše se korenski center resnično razvije šele kot zadnji. Njegovo odpiranje sproži impulz duhovne volje duše preko temenskega centra. Takrat se še zadnji od treh elementalov podredi volji duhovne duše in trije ognji se družno dvignejo navzgor in združijo z dvojnim ognjem duše. Takrat človek postane izpopolnjena peterokraka zvezda. Vse to je vredno globokega razmisleka.

C13 lotos kronski 1

Preglednice:

 

Center

Žleza

Fizični organi

Vrsta sile

Izvor

Telo

1.

Temenski center,

1000 listni lotos

Češerika ali epifiza

Zgornji možgani,

desno oko

Duhovna volja,

združevalna sila,

gonilna sila,

vladajoča sila

Atma,

monada preko duše,

volja

Kavzalno telo,

dragulj v lotosu

2.

Center med

obrvmi ali ažna center

Možganski privesek ali hipofiza

Spodnji možgani,

levo oko, nos,

živčni sistem

Dušna sila, ljubezen,

magnetna svetloba,

intuicija, videnje

Lističi egoičnega

lotosa kot celote

Budično vozilo,

kavzalno telo,

višje mentalno telo

3.

Srčni center

ali anahata

Priželjc ali timus

Srce, krvožilni sistem, kri, vagusni živec

Življenjska sila, skupinska zavest

Lističi ljubezni

Višje mentalno telo,

kavzalno telo

4.

Grleni center

ali vissudha

Ščitnica ali tiroidna žleza

Dihalni

sistem požiralnik

Ustvarjalna energija,

zvok, samo-zavedanje

Lističi znanja

Mentalno telo

5.

Center sončnega

pleteža ali manipura

Trebušna slinavka ali pankreas

Želodec,

jetra, žolčnik,

živčni sistem

Astralna sila,

čustva, hrepenenje,

dotik

Astralni centri

Astralno telo

6.

Sakralni center ali svadhisthana

Spolne žleze ali gonade

Spolni organi

Življenjska sila, sila fizične narave,

vitalna energija,

animalično življenje

Fizična raven

Eterično telo

7.

Korenski center ali muladhara

Nadledvične ali adrenalne žleze

Ledvice,

hrbtenica

Energija volje,

univerzalno življenje,

kundalini

Mati Sveta

 

Preglednica o povezavi med centri, žlezami, fizičnimi organi, vrstami sile in telesi.

T7

 

 

Center

Žarek

Kvaliteta

Izvor

1.

Temenski center

Prvi

Božanska volja

Monadni

2.

Ažna center

Sedmi

Organizacija, usmerjanje

Atmični

3.

Srčni center

Drugi

Ljubezen-modrost, skupinska ljubezen

Budični

4.

Grleni center

Peti

Ustvarjalnost

Mentalni

5.

Center sončnega

pleteža

Šesti

Čustva-hrepenenje

Astralni

6.

Sakralni center

Tretji

Razmnoževanje

Eterični

7.

Korenski center

Četrti

Harmonija, združenje

preko konflikta

Fizični

Preglednica o temeljni povezavi centrov, žarkov, kvalitete in vira energije. Opazili boste, da se povezave žarkov s centri tekom človekovega razvoja spreminjajo. Žarki iz zgornje tabele predstavljajo temeljni razvojni princip vsakega centra.

CC cakre

 

 

Astralna sila

Center

Slab vidik

Bolezen

Dober vidik

1.

Prvi Žarek

Volja ali Moč

Temenski

Samopomilovanje,

dramatični jaz

Rakasta obolenja

Žrtvovanje,

predanost jaza

2.

Drugi Žarek

Ljubezen-Modrost

Srčni

Samoljubje,

osebnost

Bolezni srca,

želodčne bolezni

Dušna ljubezen,

skupinska ljubezen

3.

Tretji Žarek

Aktivnost

Sakralni

Seksualnost,

pretirana aktivnost

Spolne bolezni

Starševska ljubezen,

skupinska ljubezen

4.

Četrti Žarek

Harmonija

Ažna

Sebičnost, dogmatizem

Norosti

Misticizem

5.

Peti Žarek

Znanje

Grleni

Nižje duševne moči

Slab metabolizem,

določena rakasta obolenja

Ustvarjalnost,

občutljivost, navdih

6.

Šesti Žarek

Predanost

Sončni

pletež

Čustvenost

Bolezni živčevja,

gastritis, težave z jetri

Gorečnost,

pravilna usmerjenost

7.

Sedmi Žarek

Organizacija

Korenski

Koristoljubje,

čista sebičnost,

črna magija

Srčne bolezni,

tumorji

Bela magija

Preglednica prikazuje razmerja med žarki in centri v astralnem energijskem telesu, s primeri njihovega dobrega in slabega izraza.

V11 rozeta

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.