Program urjenja za zdravilce

 Ezotericno zdravljenje

 

Da bi čim več ljudem pomagali prebuditi njihove zdravilske potenciale, smo oblikovali program urjenja za skupinsko zdravljenje.

Modre knjige, zlasti knjiga Ezoterično zdravljenje, nam ponujajo obilico znanja o možnostih energijskega zdravljenja. Na podlagi tega znanja in lastnih ter mednarodnih izkušenj smo izoblikovali metodo ezoteričnega skupinskega zdravljenja.

Ezoterično zdravljenje človeka obravnava celostno, kot dušo, kot osebnost z njenimi energijami in kot fizično telo, ki je le končni učinek delovanja notranjih sil in energij. Ljudem pomaga k izoblikovanju novih osvobajajočih vzorcev, ki subtilno poskrbijo za čim boljše zdravje, vitalnost in dobro počutje.

Ezoteričnega skupinskega zdravljenja je zmožen vsak posameznik ali skupina ljudi, vseh prepričanj in sposobnosti, ki so predani ideji o zdravljenju in nudenju pomoči ljudem. Predstavlja eno od metod energijskega zdravljenja, ki temelji na uporabi moči duše.

Program urjenja za skupinsko zdravljenje vam bo omogočil:

 • Boste razvijali svoj zdravilski potencial
 • Spoznali boste moči duše in se jih naučili uporabljati
 • Usvojili boste principe skupinskega subjektivnega delovanja
 • Izkušnjo dela z energijami
 • Prebujanje višjih centrov oziroma čaker
 • Povezovanje in delo z Mojstri
 • Uvajanje novih možnosti zdravljenja
 • Služenje pomoči potrebnim

 

 

Potek izobraževanja

 

BN Oblikovanje srcnega centra skupineVsaka umetnost, brez izjeme, od nas zahteva, da usvojimo določeno znanje in izvajamo vaje, ter vse pridobljeno znanje prenesemo v prakso. Umetnost skupinskega zdravljenja ni pri tem nobena izjema.

Vsi, ki boste želeli pristopiti k skupinskem zdravljenju se boste morali udeležiti programa urjenja, ki ga bomo brezplačno izvajali po vsej Sloveniji.

Z izpolnitvijo spletne prijavnice vas bomo obvestili o terminih programa urjenja za skupinsko zdravljenje in kraju kjer bo to potekalo.

 

Spletna prijavnica na program

 

 Program obsega:

 • Dvodnevni vikend seminar s skupaj 10 učnimi urami.
 • Seznanjanje s principi skupinskega zdravljenja.
 • Izvedbo skupinske meditacije, kakršno bomo izvajali tekom skupinskega zdravljenja.
 • Seznanitev z aplikacijo, ki jo bomo uporabljali za vodenje meditacije.

Za večje ali manjše skupine ljudi (minimum 3) smo pripravljeni organizirati urjenje v vašem kraju.

Program urjenja zdravilcev je razdeljen na tri medsebojno povezane sklope:BN Potek skupinskega zdravljenja

 • Lekcije, s katerimi boste pridobili potrebno teoretično znanje, ki vam omogoča razumeti vsak korak pri izvajanju skupinskega zdravljenja, in spoznati principe ter zakone, na katerih temelji.
 • Vaje, ki vas bodo usposobile za izvajanje skupinskega zdravljenja, obenem pa vam bodo pripomogle izboljšati kvaliteto vašega življenja.
 • Praksa, kjer smo zdravilcem pripravili praktična navodila za izvajanje tehnike sevalnega zdravljenja v skupini, kot tudi navodila v zvezi s pacienti.

 

Pregled celotnega programa izobraževanja

 

Vso znanje, vaje in postopki so opisani v Priročniku za skupinsko zdravljenje, ki ga lahko naročite v tiskani obliki na email . Cena priročnika je 15 €.

Lahko pa si ga brezplačno naložite na spodnji povezavi v Pdf obliki.

Priročnik za skupinsko zdravljenje

 

 

 

Oblikovanje zdravilske skupine

 

EUN Meditation brez napisovNamen programa urjenja zdravilcev je oblikovati in usposobiti zdravilske skupine, ki bodo na podlagi principov skupinskega zdravljenja lahko zdravile skupine zdravljencev in tako pomagale kar čim večjemu številu ljudi.

Stopamo v obdobje razvoja skupinskih potencialov in skupinskega dela. Skupinsko zdravljenje je oblikovano na podlagi principov nove dobe in predstavlja eno od pionirskih metod pristnega subjektivnega skupinskega delovanja, ki bo svoj razcvet doživelo v bližnji prihodnosti. Skupinsko zdravljenje temelji na delu s subjektivnimi energijami, na notranji povezanosti vsakega človeka s celoto, na moči uma, da usmerja energijo in na inteligentni ljubezni duše, ki vnaša skladnost v človekova energijska polja ter skrbi za njegovo zdravje in razvoj zavesti.

Zakaj zdravimo kot skupina? Zdravljenje v skupini nam odpira možnosti in zmožnosti, ki bi nam bile kot posameznikom nedostopne.

Povezovanje v skupino zdravilcev nam omogoča:

 • Močnejši stik z energijo duše, kot bi ga bili zmožni s samostojnim delom.
 • Oblikovanje skupinskega energijskega polja, ki nudi varnost tudi manj izkušenim.
 • Kroženje energij skozi člane skupine zdravilcev.
 • Uglašenost z uveljavljajočimi se energijami in principi delovanja v Novi dobi.
 • Varno prejemanje energije brez tveganja glede pretirane stimulacije fizičnega mehanizma.
 • Učinkovito posredovanje zdravilne energije pacientom.

Skupinskemu zdravljenju se lahko pridruži vsak, ki čuti iskreno željo po tovrstnem služenju, je odprtega uma in je pripravljen temu posvetiti svoj čas in sposobnosti.

 

 

Izvedba skupinskega zdravljenja

 

BN Povezovanje z dušo

Vsi, ki boste želeli pristopiti k skupinskem zdravljenju se boste morali udeležiti programa urjenja, ki ga bomo brezplačno izvajali po vsej Sloveniji. Po opravljenem urjenju boste lahko pristopili k skupinskem zdravljenju.

Tretmaji skupinskega zdravljenja bodo potekali enkrat mesečno, predvidoma v nedeljo. O točnem terminu boste obveščeni po elektronski pošti in po SMS.

Tretmaji bodo vodeni po spletu. Za udeležbo pri spletno vodeni meditaciji skupinskega zdravljenja boste potrebovali »pametni« telefon ali osebni računalnik. Uporabljali bomo aplikacijo EZTalks.

 

Navodila za nameščanje in uporabo aplikacije EZTalks

 

Spletno srečanje poteka v treh povezanih sklopih:

 • Umirjanje in priprava. Zelo pomemben je uvod oziroma priprava za samo izvedbo skupinskega zdravljenja. V tem sklopu se bomo posvetili pripravi, umiritvi in uravnanosti oziroma povezavi osebnostnih polj z dušo.
 • Stik z dušo in povezava s skupino. Po individualnem povezovanju z dušo se bomo povezali še kot skupina in tako vzpostavili skupinsko dušno zdravilno polje.
 • Izvedba skupinskega zdravljenja. Kot skupina se bomo povezali s pacienti in jim posredovali zdravilno energijo.

Vsa navodila za pripravo in samo izvedbo zdravljenja, kot tudi druge potrebne informacije, si lahko ogledate na naši spletni strani. Potrebno znanje lahko pridobite v sklopu Lekcij, v sklopu Vaj boste osvojili potrebne veščine, v sklopu Praksa pa se boste seznanili s samo tehniko zdravljenja, kako se moramo na izvedbo pripraviti zdravilci in kako bomo pripravili paciente.

Pregled celotnega programa izobraževanja

Spletna prijavnica na program

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.