Ezoterična psihologija I

 

Mlada znanost psihologije predstavlja upanje za razvoj bolj zdrave subjektivne kulture, vzgoje in izobraževanja ter skladne človekove duševnosti. Mojster Djwhal Khul je v pomoč razvoju znanosti psihologije človeštvu s knjigo Ezoterična psihologija 1 prvič podrobneje razkril naravo sedmih žarkov, ki predstavljajo informacijske evolucijske impulze celotnega kozmosa. Učenje o 7 žarkih čudovito potrjuje znani ezoterični aksiom »tako zgoraj, kot spodaj«. 7 žarkov namreč predstavlja principe, po katerih se univerzum razvija. So gibala njegovega razvoja in tihi vpliv v ozadju, ki celotno stvarstvo spodbuja k redu in širitvi zavesti.

Ezoterina psihologija I

439 strani
Mehka vezava
 
Cena: 29€

Uvod v psihologijo duše

Hilozoistična teorija

Imena in kvalitete žarkov

Vloga žarkov

Človek in žarki

Evolucija zavesti skozi kraljestva

Sedem žarkov skozi zgodovino

Akademski psihologiji v pomoč

 

Naročilo

C9 Glava z energijo

Uvod v psihologijo duše

Ezoterična psihologija I je prva od petih knjig Razprave o sedmih žarkih, ki z vidika psihologije, astrologije, žarkologije, zdravljenja in iniciacije, osvetljuje tisti vidik stvarnosti, ki mu pravimo duša. Predstavi nam osnovna izhodišča ezoterične znanosti in psihologije ter nam obrazloži in definira mnogo ezoteričnih pojmov. Skoznjo tako počasi in postopoma osvajamo osnovne pojme in vstopamo v notranji, subjektivni svet, ki je svet pravih vzrokov zunanje pojavnosti.

N4 Zemlja in en tokovi

Hilozoistična teorija

Osnova ezoterične psihologije je hilozoistična teorija, ki je bila prvič predstavljena v Tajnem Nauku. Po tej teoriji ni nežive snovi v vesolju. Ezoterična psihologija tako v izhodišču vsako obliko, sončni sistem, zemljo, človeštvo kot kraljestvo narave, skupine ljudi ali posameznika, obravnava kot trojstvo življenja - kvalitete - pojavnosti oziroma duha - duše - telesa. Predstavi osnovne zakonitosti odnosov med vidiki, s posebnim poudarkom na človekovi duši in njeni naravi.

K13 arki skoz prizmo

Imena in opisi žarkov:

  1. Žarek. Žarek volje ali moči.
  2. Žarek. Žarek ljubezni - modrosti.
  3. Žarek. Žarek aktivne inteligence.
  4. Žarek. Žarek harmonije skozi konflikt.
  5. Žarek. Žarek konkretnega znanja.
  6. Žarek. Žarek idealizma in predanosti.
  7. Žarek. Žarek magičnega obredja ali organizacije.

E31 Telo povezava z duo

Človek in žarki

Ezoterična psihologija človekovo osebnost razčleni na tri energijska polja oziroma stanja zavesti. Poimenuje jih mentalno, astralno in eterično telo. Vsaka od teh enot je pod vplivom enega od sedmih žarkov. S poznavanjem narave sedmih ustvarjalnih energij žarkov lahko razberemo človekovo žarkovno strukturo. Tako se razkrijejo njegovi potenciali, na katere se lahko zanese, slabosti, s katerimi se mora spoprijemati, pa tudi omejitve, s katerimi mora računati. Poznavanje žarkov tako predstavlja nepogrešljivo orodje psihologije.

E16 Healing Energy

Vloga žarkov

Ezoterična psihologija pojasni, da v ozadju vseh ustvarjalnih procesov stojijo energije sedmih žarkov. Je eno prvih del, ki je javnost podrobneje in znanstveno seznanilo z obstojem teh sedem inteligentnih energij žarkov. Ezoterična psihologija je uvod v žarkologijo, znanost o sedmih žarkih. Bralcu predstavi psihološko ozadje stvarstva in pojasnjuje sedem ustvarjalnih energij, ki ženejo razvoj človeka, planeta, sončnega sistema in kozmosa.

E29 svetlobno telo

Evolucija zavesti skozi kraljestva

Knjiga podaja splošen pregled evolucije zavesti različnih kraljestev, mineralnega, rastlinskega, živalskega, človeškega in nadčloveškega kraljestva duš. Pojasnjuje tesno prepletenost celotnega stvarstva in njegove evolucije ter vlogo človeškega kraljestva. Bralec dobi uvid v razvoj principa zavesti, ki poteka vse od minerala pa do tako vzvišenih bitij, kot so Gospodi Žarkov. S tem knjiga odpira nova obzorja proučevanja in bralec lahko pride do globokih spoznanj glede lastne zavesti in njenega razvoja.

E39 mentalno telo

Sedem žarkov skozi zgodovino

Skozi sedem žarkov in njihovih cikličnih vplivov nam osvetli zgodovino človeških ras in razvojno pot zavesti ter tudi to, kam gremo. Pomaga nam razumeti, kakšno mesto zavzema človeško kraljestvo v splošni planetarni shemi in vlogo, ki jo mora pri tem odigrati. Danes lahko pri človeštvu spremljamo prebujanje odgovornosti, kar je znak, da je doseglo evolucijsko stopnjo, ko se začenja čutiti vpliv duše na osebnost. Skozi zgodovinski pregled vpliva žarkov bralec dobi vpogled v niti, ki so pletle zgodovino.

E42 Energija

Akademski psihologiji v pomoč

Eden izmed poglavitnih namenov knjige je pospešiti razvoj akademske psihologije in znanosti. Zato pogosto nagovarja psihologe in znanstvenike. Razprava na več mestih nagovarja klasično psihologijo tako, da se ji v njenem jeziku približa in komentira stanje v psihološki vedi. Ne kritizira, temveč zgolj opozarja na peščico izstopajočih pomanjkljivosti in psihologe spodbuja, da razmislijo o idejah, podanih v razpravi.

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.