Pisma o okultni meditaciji

 

Knjiga nam predstavi, kakšnemu namenu služi meditacija. Je nepogrešljivo orodje za uravnavanje in usklajevanje osebnosti. Z njo si odpremo vrata do stika z dušo, našim višjim jazom in se učimo resničnega ustvarjalnega delovanja. Vendar pa je potrebno meditirati pravilno. Knjiga podrobno opiše smernice pravilnega izvajanja meditacije in najrazličnejše dejavnike, ki jih je pri tem potrebno upoštevati. Prek osrednje teme pa nas uvede v notranji svet ezoteričnega nauka in razvojnih smernic v Novi Dobi, ki jih bo z ustreznim razvojem meditativne kulture možno uresničiti. Zaradi širine obdelanih tem je knjiga izjemno primerna za vse, ki želijo vstopiti globlje v svet ezoterike in lepši jutri.

 

LOM Platnice Trda vezava tisk

349 strani
Trda vezava
 
Cena: 37€

Kaj je meditacija

Cilj meditacije

Kaj je potrebno upoštevati pri meditaciji

Kako se izogniti pastem pri duhovnem razvoju

Različne oblike meditaciji

O barvah in zvoku v meditaciji

Stik z Mojstri

 

Naročilo

LOM2 Pisma

Kako je nastajala knjiga

Knjiga je zbirka pisem, ki jih je prejela Alice A. Bailey med 1919 in 1920 letom. Avtor pisem je Djwhal Khul in so namenjena osvetlitvi meditacije in principov na katerih sloni. Zavedajoč se, da je človeštvo dozorelo za izvajanje okultne meditacije, je v pismih predstavil namen resnične okultne meditacije, dejavnike, ki jih je treba upoštevati pri njeni izbiri in možne učinke pravilnega izvajanja meditacije.

E25 lovek v meditaciji risba

Kaj je meditacija

Z meditacijo vedno nekako zapustimo običajno stanje zavesti in vstopimo v stanje zamaknjenosti, okrepljene pozornosti, opazovanja ali aktivne mentalne ustvarjalnosti. Meditacija je vedno tudi potovanje v notranjost. Stopimo v stik z določenim delom svoje narave, ki nam je sicer nedostopen oziroma zastrt. Meditacija je tako metoda, s katero gradimo most med običajnim stanjem zavesti in tistim notranjim, višjim stanjem, ki ga lahko zaznamo in podoživimo v meditaciji. V razumevanju tega višjega, notranjega stanja pa se skriva odgovor na vprašanje, kaj je meditacija.

LOM1 Um

Obvladovanje uma

Um je človekovo osrednje ustvarjalno orodje. Brez jasnega, osredotočenega in organiziranega uma zavesten stik z dušo ni možen. Meditacija je način uglaševanja nižjega z višjim umom. Meditacijo lahko smatramo za umetnost obvladovanja in kultivacije uma. Z njo v nižji um vnašamo potrebno kvaliteto, tako da postaja vse bolj odziven na informacije višjega uma.

A18 meditacija risba s hribi

Kaj je treba upoštevati pri meditaciji

Ljudje smo si zelo različni. Če želimo, da od meditacije odnesemo kar največ, mora biti ta prikrojena našim potrebam, razvojni stopnji, zmožnostim in poslanstvu. V knjigi lahko preberemo, kako k predpisovanju pravilne meditacije pristopa Mojster s svojim uvidom v človekove globine in njegovo dušo. S tem nam knjiga ne ponuja zgolj vodil za pravilno meditiranje, temveč tudi vpogled v kompleksnost razvoja človeškega bitja.

LOM6 Barve in zvok

O barvah in zvoku v meditaciji

S pravilno meditacijo se nam prične odstirati vpogled v višje čutne zaznave. Tako slej ko prej pridemo v stik z barvami in zvoki notranjih svetov. Knjiga pojasni pomen in vlogo barve ter njeno povezanost z zvokom. Intuitivnemu bralcu odgrne tančico pomena posameznih barv na različnih nivojih zavesti. Pojasni nekatere učinke barv in njihovo uporabo v meditaciji.

LOM 3 Mojstri

Stik z Mojstri

Knjiga predstavi človeka kot duhovno bitje, dejavno skozi dušo in osebnost, meditacijo pa kot sredstvo po-eno-tenja človekove duhovne, dušne in osebnostne narave. Pojasnjuje, da se vzporedno s svojim duhovnim razvojem vključujemo v nekaj širšega, v duhovno kraljestvo oziroma kraljestvo duš ali Hierarhijo. To je stanje zavesti, kjer najdemo Mojstre Modrosti. V knjigi tako preberemo, kako lahko tisti, ki so za to zreli, navežejo stik s svojim Mojstrom.

LOM6 Sluzenje in preciscevanje

Prečiščevanje in služenje

Knjiga nas osvešča, da z meditacijo prečiščujemo našo celotno naravo. Z njo plemenitimo in povzdigujemo vse energije, ki nas gradijo. Opisuje, kako lahko prečistimo posamezna energijska telesa in kakšni rezultati temu sledijo. Poseben poudarek posveti služenju, ki je zunanji izraz uspešnega izvajanja meditacije. Dotakne se pravilnih motivov in metod služenja, ki so odraz človekovega stika z višjim Jazom.

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.