Eterično telo

Ezotericno zdravljenje eterično 1Eterično telo, katerega osrednja naloga je oživljanje fizičnega telesa, napajanje slednjega z energijo ter njegovo povezovanje z energijskim telesom Zemlje in sončnega sistema. Eterično telo je mreža energijskih tokov, silnic in svetlobe. Je del obsežne mreže energij, ki obstaja izza vseh oblik, tako velikih kot majhnih (mikrokozmičnih in makrokozmičnih). Vzdolž teh energijskih linij tečejo kozmične sile, podobno kot se kri pretaka po venah in arterijah. Nenehen individualen – človeški, planetarni in solarni – krogotok življenjskih sil preko eteričnih teles vseh oblik je osnova vsemu pojavnemu življenju ter priča o temeljni povezanosti vsega življenja.

- Ezoterično zdravljenje, str. 3

 

Ezotericno zdravljenje eterično 1Zavedajte se, da v nadaljevanju ne bom obravnaval vzrokov, ki se porajajo v umskem ali astralnem telesu in učinkujejo na fizično telo. Slednji morajo pri tem nujno preiti skozi eterično telo. Eterično telo je prenosnik vseh energij do fizičnega telesa. Vse vrste sil potujejo do odgovarjajočega dela fizičnega telesa preko njega ter povzročajo dobre in slabe, pozitivne ali negativne učinke. To dejstvo je treba upoštevati. V tem poglavju bom obravnaval le bolezni, težave in fizične nevšečnosti, ki izvirajo v samem eteričnem telesu in se odražajo preko njegovih povezav s fizičnim telesom. So dokaj razširjene in dobro znane. Bistveno je, da v svojih razmišljanjih jasno razlikujete med tema dvema izvoroma delovanja sile. Obe prehajata v fizično telo preko in iz eteričnega telesa, a le ena izmed njiju izvira v njem oziroma je povezana s težavami eteričnega porekla.

Eterično vozilo je telo, zgrajeno izključno iz silnic in njihovih presečišč, kjer nastanejo (s prepletanjem) energijski centri. Tam, kjer se prepleta več tokov, se oblikujejo večji energijski centri, kjer pa se srečajo najbolj mogočni tokovi energije, kot je to v glavi in vzdolž hrbtenice, pa najdemo sedem glavnih centrov. Ezoteriki poznajo sedem glavnih, 21 nižjih in 49 manjših centrov. Vendar pa se bomo tokrat posvetili le eteričnemu telesu kot celoti in njegovim sedmim glavnim centrom. Verjetno vas zanima, kje se nahaja 21 nižjih centrov. Najdemo jih na naslednjih mestih:

 • dva sta pred ušesi, blizu čeljustnega sklepa;
 • dva sta tik nad prsmi;
 • eden je na prsnici malo pod ščitnico; ta oblikuje skupaj s prsnima centroma trikotnik sile;
 • dva sta na dlaneh, na vsaki po eden;
 • dva sta na stopalih, na vsakem po eden;
 • dva se nahajata tik za očmi;
 • dva sta povezana s spolnimi organi;
 • eden je blizu jeter;
 • eden je povezan z želodcem in zato tudi s sončnim pletežem, a ne gre za isti center;
 • dva sta povezana z vranico; stojita drug na drugem in tvorita v bistvu en sam center, sestavljen iz dveh;
 • dva sta na zadnji strani kolen, na vsakem po eden;
 • en močan center je tesno povezan z vagusnim živcem; je izjemno vpliven in nekatere šole misticizma ga prištevajo h glavnim centrom; ne nahaja se v hrbtenici, temveč v bližini priželjca ali žleze timus;
 • en center je blizu sončnega pleteža, in ga povezuje s korenskim centrom ob vznožju hrbtenice; na ta način se oblikuje trikotnik med sakralnim centrom, sončnim pletežem in korenskim centrom.

- Ezoterično zdravljenje, str. 72-73

 

Ezotericno zdravljenje eterično 1Mnogo težav lahko pripišemo zastajanju oziroma pomanjkanju svobodnega pretoka sil. V povezavi s tem lahko rečemo, da je eterično telo mehanizem dovoda in odvoda.

- Ezoterično zdravljenje, str. 77

 

Ezotericno zdravljenje eterično 1Eterično telo je notranja »snovna« oblika, na kateri je zgrajeno fizično telo. Je notranja zgradba, ki stoji izza celotne pojavnosti zuna­n­jega človeka; je ogrodje, ki nosi celoto; je tisto, na čemer je zasnovana zunanja pojavna oblika; je mreža nadijev (neskončno prepletenih), iz katerih je zgrajen dvojnik ali zrcalna slika celotnega živčnega sistema, ki ima tako pomembno vlogo znotraj človeškega ustroja.

- Ezoterično zdravljenje, str. 79

 

Ezotericno zdravljenje eterično 1Eterično telo se popolnoma naravno in v skladu s svojo vlogo odziva na vsa stanja, ki so prisotna v subtilnejših vozilih. V svojem bistvu je prenašalec, ne pa izvor.

- Ezoterično zdravljenje, str. 81

 

Ezotericno zdravljenje eterično 1Eterično telo je v bistvu najpomembnejši odzivni aparat, ki ga poseduje človek, in ne botruje le pravilnemu delovanju petih čutov, preko česar posledično nastane pet glavnih točk stika z oprijemljivim fizičnim svetom, ampak človeku omogoča tudi čutno zaznavanje subtilnejših svetov; ko eterično telo energizira in obvladuje energija duše, pa se na široko odpro tudi vrata v duhovne sfere.

- Ezoterično zdravljenje, str. 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.