Značilnosti uma

Kozmicni ogenj znacilnosti uma 2Glavne značilnosti uma bi lahko povzeli v treh točkah:

 • Razločevanje.
 • Usmerjeno delovanje.
 • Zmožnost prilagajanja.

Pa si jih na kratko proučimo in si oglejmo, kako se bodo te izražale v prihodnjih obdobjih in ciklih.

Razprava o kozmičnem ognju, str. 418

Kozmicni ogenj znacilnosti uma 2a. Razločevanje.

To je seveda že skorajda samo po sebi umevno. Vsi študentje se zavedajo razločevalne kvalitete manasa in njegove zmožnosti izbiranja; vsi poznajo človekovo sposobnost, ki mu omogoča, da inteligentno razlikuje med Jazom in Ne-Jazom. Radi pa pozabljamo, da ta sposobnost obstaja na vseh ravneh in v pojavnosti zavzema tri oblike:

Prvič. Razločevanje med Jaz-zavestjo in tistim, zaznanim v zunanjem svetu. To je sposobnost razlikovati med samim seboj in vsemi ostalimi, zunanjimi oblikami. Je vsesplošno razvita in je dosegla razmeroma visoko stopnjo evolucije.

Drugič. Razločevanje med Egom in Osebnostjo. To koncept zoži na sfero človekove lastne zavesti in mu omogoča razlikovati med njegovim subjektivnim jazom ali dušo in telesi, ki jo skrivajo. To niti slučajno ni vsesplošno razvito. Večina ljudi zaenkrat še ne razlikuje natančno med samim seboj kot MISLECEM, nesmrtnim v prostoru in času in vozilom, prek katerega mislijo, ki je minljivo in prehodno. Resnično spoznanje te esencialne dvojnosti in njeno znanstveno razumevanje so razvili mistiki, napredni misleci rase, zavedni aspiranti in tisti, ki se bližajo Portalu Iniciacije.

Tretjič. Razločevanje med dušo in Duhom, oziroma človekovo spoznanje, da lahko izjavi ne le »Jaz sem«; ne le, da se lahko zave, da »Jaz sem Ta«; ampak lahko stopi še na naslednjo stopničko spoznanja in reče, »Jaz sem Ta, ki sem.«

Kozmicni ogenj znacilnosti uma 2b. Usmerjeno delovanje.

To zajema koncept inteligentnega namena, ki sledi nespremenljivemu, zadanemu načrtu ter v prostoru in času udejanja vnaprej ustvarjen ideal. Mikrokozmos vstopi v inkarnacijo prek impulza, ki temelji na inteligentnemu namenu, ta pa v njegovem primeru izvira na mentalni ravni – ravni manasičnega principa. Na tem mestu si lahko ogledamo naslednjo zanimivost. Lahko bi rekli, da v večjih razsežnostih, pri Božanskem Človeku, peta ali mentalna raven, zavzema položaj, ki simbolično sovpada z mestom, ki ga zavzemajo kavzalna telesa enot na Njegovem Žarku. Nekatera kavzalna telesa so na tretji, nekatera pa na drugi podravni. Zapletenost je izjemna in raznolika in proizvaja geometrične oblike, ki so do neke mere slične tistim, prikazanim na slikah. Odrejeno delovanje enot je prisotno povsod (vsaka sledi svojemu lastnemu sebičnemu namenu in sledi nagnjenosti nižjega jaza, čigar slogan je »Jaz sem«). To se bo postopoma umaknilo odrejenemu delovanju skupin, skozi katerega se bodo enote zavedale enotnosti namena njihovih posameznih interesov in bodo zato inteligentno, aktivno in z zavednim namenom delovale za dobrobit sestavljene celote. Vibracija enot na fizični ravni, ki okultno spremlja izrek besed »Jaz sem Ta,« je zaenkrat še zelo slabotna. Tu in tam jo enote že odzvanjajo v svojih življenjih in tako prenaša vibracijo ter jo soočajo s tisto, bolj grobo, vibracijo »Jaz sem.«

Čas za izrekanje poslednjega mantričnega izreka bo nastopil v šesti in sedmi rundi in v tem solarnem sistemu sploh ne bo dosegel svoje polne vibracije. »Jaz sem Ta« bo v tem sistemu dvojnosti dosegel svoj višek, saj ob tretji iniciaciji iniciant doume mantrično silo tega izreka. Neglede na to pa v tem sistemu inicianti šeste in sedme Iniciacije ne bodo prevladovali. Po peti rundi in prehodu dveh petin človeške družine v začasno zastrtje, bodo preostale enote dosegle naslednje nivoje:

 • Ena petina bo mantrično odzvanjala besede »Jaz sem Ta, ki Sem.«
 • Dve petini bosta dosegli peto Iniciacijo in se bosta poznali kot »Jaz sem Ta.« Ti bosta tudi negovali odzivnost na višji ton.
 • Ena petina in pol bo dosegla tretjo Iniciacijo in se bo v polni zavesti poznala kot »Jaz sem Ta.«
 • Preostale enote bodo tisti, ki bodo stopale na Pot in ki se bodo začenjale zavedati, da so del skupine.

V povezavi s tem, kar smo povedali o drugi značilnosti manasa, se lahko v prihajajočem stoletju nadejamo zelo zanimivih razvojnih korakov. Prišlo bo do višje intenzivnosti pri organizacijo poslov in do spremembe (skladno z redom in zakonom) celotnega življenja:

 • Družin in skupin družin,
 • Mest in skupin mest,
 • Narodov in skupin narodov,

dokler celotna človeška družina, na vseh področjih njenega eksoteričnega življenja, ne bo živela skladno s pravili – in to prostovoljno ter z manasičnim spoznanjem skupinske potrebe. Trend umskega prizadevanja se bo v naslednjih podrasah nagibal k poenotenju prizadevanj, kar bo zagotovilo dobrobit celotnega telesa človeštva. Prišlo bo do mnogih zanimivih dogodkov in nujno bo treba izpeljati marsikatere eksperimente (nekateri se bodo izkazali za uspešne, drugi ne), preden bo manas, oziroma namerna, odrejena, inteligentna aktivnost, zavladal življenju ljudi tega sveta. V podrobnosti se ne bom podajal, saj gre za popolnoma preširoko temo.

Pa si oglejmo še tretjo lastnost manasa in njen razvoj v prihodnosti.

Kozmicni ogenj znacilnosti uma 2c. Prilagodljivost.

To je, kot vemo, osnovna lastnost, pripisana tretjemu Žarku, oziroma vidiku Brahme. Zato bi jo lahko v njenih temeljih smatrali za lastnost inteligence, ki vidik materije prilagaja vidiku Duha in je vrojena v materiji sami. Deluje pod dvema zakonoma, Zakonom Ekonomije in Zakonom Privlačnosti ter Odbojnosti; to je predvsem področje delovanja Mahachohana. Posledično so v to vključeni tudi štirje nižji Žarki Lastnosti, ki se združijo v tretjem Žarku Vidika, Žarku Prilagajanja, Žarku Aktivne Inteligenca. Prihodnost manasa je zato povezana z naraščajočim vplivom teh štirih Žarkov:

 1. Lepote, Umetnosti ali Enotnosti.
 2. Konkretne Znanosti ali Znanja.
 3. Abstraktnega Idealizma.
 4. Obredne Magije.

Razprava o kozmičnem ognju, str. 421-423

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.