Ezoterična psihologija II

 

Knjiga Ezoterična psihologija II je bila zapisana pred drugo svetovno vojno, prva izdaja leta 1942. Je druga knjiga Razprave o sedmih žarkih, temeljnega dela Alice A. Bailey in Djwhal Khula, ki človeštvu predstavlja sedem ustvarjalnih energij oziroma žarkov v ozadju razvoja zavesti na Zemlji. Knjiga se osredotoča na človekove žarke in njihove psihološke kvalitete. Razkriva človekovo razvojno pot in vloge žarkov na njej.

Je neprecenljiv vir znanja in predstavlja nepogrešljiv vodnik na poti samospoznanja, osvobajanja in duhovnega razvoja.

 

Ezoterična psihologija 2

706 strani
Trda vezava
 
Cena: 67€

Kaj je duša in njen žarek?

Sedem zakonov duše

Pravila za vzpostavitev vodstva duše

Osebnost in njen razvoj

Tehnike integracije osebnosti

Osvetlitev problemov na duhovni poti

Pot razvoja človeštva

 

 Naročilo

Kaj je duša in njen žarekKaj je duša in njen žarek?

Osrednja tema Ezoterične psihologije II je predstavitev zavesti duše, ki je naš resnični jaz, vir naše zavesti in skrbnica našega razvojnega namena. Knjiga nam približa naravo duše in njene kvalitete na sedmih žarkih ter razvojnih posebnosti, s katerimi se srečujemo na duhovni poti glede na naš žarek duše. V njej zapisani nauki nam razgrinjajo globok uvid v samega sebe in v naravo človeškega bitja. Ljubezen brez razumevanja je slepa, razumevanje brez ljubezni pa je brezplodno.

Sedem zakonov dušeSedem zakonov duše

Smo na veliki prelomnici. Človeškemu življenju vladata dva niza principov – sebičnost in nesebičnost, individualno dobro in skupinsko dobro, materialni vzgibi in duhovni impulz. Da bi tehtnico uravnovesili in jo nato prevesili na stran življenja duše, je izjemno pomembno, da spoznamo in zaživimo zakone duše, ki vladajo skupinski ljubezni, skupinskem razumevanju, skupinskim odnosom in skupinskim prizadevanjem. So ključ do zavesti, ki nas bo osvobodila.

Pravila za vzpostavitev vodstva dušePravila za vzpostavitev vodstva duše

Vse v stvarstvu ima določene zakonitosti. Energija materije deluje po drugačnih zakonih kot energija duše. Človeštvo predstavlja osrednje vozlišče teh dveh energij. Počasi se individualno in kolektivno že začenjamo odzivati na višjo pobudo, ki bo sčasoma postal naša vodilna in gonilna sila. Pravila za vzpostavitev vodstva duše nas seznanjajo, kako lahko z zavestnim prizadevanjem pospešimo in dosežemo ta naš skupni veliki cilj.

Osebnost in njen razvojOsebnost in njen razvoj

Razvoj osebnosti je pot k izoblikovanju naše edinstvenosti in svojstvene identitete. Je dolga pot, prežeta s krizami in prelomnicami. Ezoterična psihologija II nam nazorno opiše naše popotovanje in izzive, s katerimi se na njem srečujemo. Vsak od nas je na določeni točki te poti in dobro je vedeti, kako se soočiti z našim razvojnim problemom in kaj leži pred nami. Srž te knjige je delfska maksima, Človek, spoznaj samega sebe.

Tehnike integracije osebnostiTehnike integracije osebnosti

Razvoj usklajene osebnosti predstavlja enega od osrednjih mejnikov našega razvoja. Kljub naši raznolikosti v ozadju našega razvoja obstaja temeljni vzorec, ki odgovarja enemu od sedmih žarkov. Ezoterična psihologija II razkriva vodila, kako skozi sedem tehnik integracije odkrijemo in zazvenimo svojo edinstveno notranjo noto in se izoblikujemo v močno, zaokroženo in osredotočeno osebnost ter tako svoji duši zgradimo orodje za delovanje v svetu.

Osvetlitev problemov na duhovni potiOsvetlitev problemov na duhovni poti

Na duhovno pot stopimo, ko začnemo z zavestnim izgrajevanjem in izboljševanjem samega sebe. S tem se odpremo dotoku višjih energij in na dan priplava vse tisto, kar se mora preoblikovati in kar nas drži v jetništvu. Vstop in hoja po duhovni poti sta prežeta z nevarnostmi, krizami in problemi. Ezoterična psihologija II se poglobi v najpogostejše težave s katerimi se srečujemo in osvetli njihovo razreševanje. S tem predstavlja nepogrešljiv vodnik na poti duhovnega razvoja.

Pot razvoja človeštvaPot razvoja človeštva

Obsežen zaključni del knjige Ezoterična psihologija II predstavi vizijo možne poti razvoja človeštva v družbo, ki bi omogočila manifestacijo višje, skupinske zavesti. Vsa prizadevanja Mojstrov so usmerjena v to, da se ta prehod zgodi brez zlomov in uničenja. V knjigi zapisana vodila so neprecenljiv vodnik za vse, ki si želimo preobraziti in pozdraviti našo družbo in so hkrati poziv k prebuditvi in delovanju. Samo mi vsi, skupaj, povezano in neomajno, lahko spremenimo pot človeštva.

 

Slepilo, svetovni problem

 

Knjiga Slepilo, svetovni problem je zbirka rokopisov, ki jih je Alice A. Bailey zbrala v razdobju devetih let, od 1935. in 1944. leta. Med drugim so bili namenjeni skupini učencev, ki jih je Tibetanec uril v skupinskemu razprševanju slepila, in kot vodič za osvobajanje posameznika in človeštva izpod jetništva slepil. Bralcu odpira oči o razsežnostih obstoječega slepila, ga opogumlja, naj aktivneje pristopi k njihovemu razprševanju in razkriva nekaj orodij, s katerimi si lahko pomaga.

 

Slepilo svetovni problem

218 strani
Trda vezava
 
Cena: 27,70 €

 

Kaj je slepilo?

Opis in primeri iluzije, slepila in privida.

Vzroki slepil

Kako prepoznati svoja slepila?

Slepila pri različnih tipih ljudi.

Razvoj intuicije

Tehnike za premagovanje slepil

 

 Naročilo

1 Kaj je slepiloKaj je slepilo?

Knjiga obravnava zelo delikatno temo: naše napačno razumevanje in dojemanje na vseh ravneh življenja; maja na etrski ravni; slepilo na čustveni ravni; in iluzija na mentalni ravni. Zaradi teh dejavnikov je naše zavedanje resničnosti, tako zunanje (okoliških dejstev) kot notranje (idej, pojmov, Resničnosti) - zastrto, popačeno, omejeno, skratka iluzorno.

2 Opis in primeriOpis in primeri iluzije, slepila in maje.

Četudi nam je težko priznati, je naš svet prežet z iluzijo, slepilom in majo. Knjiga nam pronicljivo in nič kaj nežno predoči, kako globoko smo potopljeni v napačne predstave, ki dušijo naš življenjski izraz, grenijo naše odnose, nas držijo v jetništvu in nam preprečujejo stik z lastno višjo naravo duše. V njej najdemo nazorne opise najpogostejših in najtrdovratnejših slepil, kot na primer slepilo predanosti, slepilo moči, slepilo avtoritete in številna druga.

3 VzrokiVzroki slepil

Slepilo je staro kot samo človeštvo in je otrok našega napačnega razumevanja, slepote, neznanja in občutka ločenosti. Knjiga se poglobi v zgodovino slepila in njegove vzroke. Bralcu predstavi planetarne, kolektivne in individualne vzroke slepil.

4 Prepoznavanje slepilKako prepoznati svoja slepila?

Knjiga bralca popelje na raziskovanje svetovnih in individualnih slepil ter poda tudi tehnike za njihovo razprševanje. O teh pravi:

»... Kdor se more odprtih oči soočiti z resnico in jo videti takšno, kakršna je, ki se more soočiti z istimi dejstvi v povezavi s človeštvom, ki lahko mirno in neustrašno prenese najhujša odkritja o sebi in ljudeh, bo lahko najbolj uspešno uporabljal to tehniko.«

5 Slepila razlicni tipiSlepila pri različnih tipih ljudi.

Zbirka modre knjige je utemeljila teorijo o Sedmih Žarkih, ki predstavljajo med drugim tudi šest arhetipskih značajev človeka. Vsak žarek ima značilna slepila. Knjiga navede slepila po posameznih žarkih in tako ponuja zanimiv zorni kot ugotavljanja lastnih žarkov s pomočjo pripadajočih slepil. Včasih lažje prepoznamo slepilo kot žarek. 

6 intuicijaRazvoj intuicije

Kaj pravzaprav je intuicija in kako jo prebuditi? Zakaj je tako pomembna? Kakšno vlogo ima pri preseganju iluzije, slepil in maje? Vse to so izjemno pomembna vprašanja, ki se tičejo našega naslednjega razvojnega koraka v novo stanje zavesti, v zavest duše. Prebujanje intuicije je ena od osrednjih tem knjige. Ena od metod, ki jo predlaga in tudi podrobneje razdela, je proučevanje simbolov.

7 TehnikeTehnike za premagovanje slepil

V drugem delu knjige so podana navodila za razprševanje slepil za posameznika in za skupino. To bo posebno služenje v novi dobi za skupine, katerih člani se bodo najprej naučili obvladovati slepila v lastnem življenju, s tem pa se bodo usposobljeni za skupinsko delo. Pri tem opozarja na veliko previdnost, kajti slepila so starodavnega izvora in zelo trdovratna.

 

 

Modre knjige - zbirka 24. knjig

 

 

Zbirka Modrih knjig zajema 24 naslovov. Nastajala je od 1919. do 1949. leta pod peresom Alice A. Bailey. Večino knjig je zapisala po nareku Djwhal Khula, tibetanskega modreca in Mojstra. Zbirka predstavlja pomemben del mozaika razkrivanja Brezčasne modrosti v moderni dobi in nadaljevanje naukov, ki jih je svetu predstavila Helena Petrovna Blavatsky. Namenjena je kot popotnica človeku pri vstopu v Novo Dobo in osvajanje kvalitet, ki so potrebne za njen nastop.

V vsakem zgodovinskem obdobju človeštvo prejme nauke, ki mu odkrijejo nov sloj tančice in ga pripravijo na naslednji korak v širitvi zavesti in pripomorejo k plemenitenju kulture in civilizacije. V preteklosti so bila ta učenja praviloma predstavljena v obliki religije in alegorij, ki so zakrivale globoke resnice, a bile obenem dostopne razumevanju človeštva v tistem obdobju. V preteklih 150 letih se je razvoj človeštva močno pohitril. Z izjemnim razcvetom razuma je dozorelo za prejem bolj znanstveno zasnovanih naukov. Eno izmed osrednjih gibanj, ki naj bi v moderni dobi poskrbelo za razsvetlitev človeške misli in globlji vpogled v naravo človeka in sveta, ki ga obkroža, je bilo Teozofsko gibanje. Osrednja osebnost gibanja, Helena P. Blavatsky, je v kasnejšem obdobju 19. Stoletja s svojimi monumentalnimi deli, Izida razkrita in Skrivni nauk postavila temelje naukov nove dobe in prikazala skupno korenino vseh pomembnejših religij in filozofskih sistemov.

Zbirka Modrih knjig je predstavljala logično nadaljevanje in razširitev zgodnejših teozofskih učenj. Djwhal Khul je s tem opusom izpolnil napoved iz Skrivnega nauka, da bo v naslednjem, dvajsetem stoletju človeštvo prejelo psihološki ključ do Skrivnega nauka, ki ga je podal v Razpravi o Kozmičnem Ognju. Ta predstavlja temelj celotne zbirke. Dotakne se globin ustroja sveta in čudovito predstavi, kako zelo resničen je rek, ki ga pripisujemo Hermesu Trismegistusu: »Tako zgoraj, kot spodaj.«

Drugo temeljno delo je Razprava o Sedmih Žarkih, ki jo sestavlja 5 knjig:

Ezoterična psihologija I

Ezoterična psihologija II

Ezoterična astrologija

Ezoterično zdravljenje

Žarki in iniciacije

Ta razprava iz različnih zornih kotov predstavi 7 žarkov kot graditeljskih ustvarjalnih inteligentnih energij v ozadju celotnega stvarstva. Sledi o obstoju teh 7 psiholoških kvalitet lahko sicer najdemo že v hindujskih spisih in bibliji, vendar pa takratno človeštvo še ni bilo na stopnji, ko bi se lahko okoristilo s tem znanjem ter ga ljubeče in inteligentno uporabilo. Razprava o 7 žarkih se podrobno dotakne kvalitet teh 7 ustvarjalnih energij in načina njihovega vpliva na planet, človeštvo in posameznika.

Ostale knjige zbirke obravnavajo specifična področja človekovega udejstvovanja in predstavljajo možnosti, ki jih lahko uresničimo, ko bomo znanje teh knjig uspeli pretopiti v prakso in ga tako preobraziti v modrost.

 

NOVO!

Ezoterična psihologija 2

Ezoterična psihologija II

706 strani
Trda vezava
 
67 €

 

Bela Magija Slika knjige

Razprava o beli magiji

651 strani
Trda vezava
 
54 €

 

Slepilo svetovni problem

Slepilo, svetovni problem

218 strani
Trda vezava
 
27,70 €

 

Iniciacije Ovitek Trda vezava Final2

Iniciacija pri človeku in v sončnem sistemu

201 stran
Trda vezava
 
27 €

LOM Platnice Trda vezava tisk

Pisma o okultni meditaciji

349 strani
Trda vezava
 
37 €

Ezotericno zdravljenje vezava Final2

Ezoterično zdravljenje

631 strani
Trda vezava
 
48 €

Ezoterina psihologija I

Ezoterična psihologija I

439 strani
Mehka vezava
 
29 €

Astrologija Cover srednja

Ezoterična astrologija

631 strani
Mehka vezava
 
35 €

 

Ezoterična psihologija I

 

Mlada znanost psihologije predstavlja upanje za razvoj bolj zdrave subjektivne kulture, vzgoje in izobraževanja ter skladne človekove duševnosti. Mojster Djwhal Khul je v pomoč razvoju znanosti psihologije človeštvu s knjigo Ezoterična psihologija 1 prvič podrobneje razkril naravo sedmih žarkov, ki predstavljajo informacijske evolucijske impulze celotnega kozmosa. Učenje o 7 žarkih čudovito potrjuje znani ezoterični aksiom »tako zgoraj, kot spodaj«. 7 žarkov namreč predstavlja principe, po katerih se univerzum razvija. So gibala njegovega razvoja in tihi vpliv v ozadju, ki celotno stvarstvo spodbuja k redu in širitvi zavesti.

Ezoterina psihologija I

439 strani
Mehka vezava
 
Cena: 29€

Uvod v psihologijo duše

Hilozoistična teorija

Imena in kvalitete žarkov

Vloga žarkov

Človek in žarki

Evolucija zavesti skozi kraljestva

Sedem žarkov skozi zgodovino

Akademski psihologiji v pomoč

 

Naročilo

C9 Glava z energijo

Uvod v psihologijo duše

Ezoterična psihologija I je prva od petih knjig Razprave o sedmih žarkih, ki z vidika psihologije, astrologije, žarkologije, zdravljenja in iniciacije, osvetljuje tisti vidik stvarnosti, ki mu pravimo duša. Predstavi nam osnovna izhodišča ezoterične znanosti in psihologije ter nam obrazloži in definira mnogo ezoteričnih pojmov. Skoznjo tako počasi in postopoma osvajamo osnovne pojme in vstopamo v notranji, subjektivni svet, ki je svet pravih vzrokov zunanje pojavnosti.

N4 Zemlja in en tokovi

Hilozoistična teorija

Osnova ezoterične psihologije je hilozoistična teorija, ki je bila prvič predstavljena v Tajnem Nauku. Po tej teoriji ni nežive snovi v vesolju. Ezoterična psihologija tako v izhodišču vsako obliko, sončni sistem, zemljo, človeštvo kot kraljestvo narave, skupine ljudi ali posameznika, obravnava kot trojstvo življenja - kvalitete - pojavnosti oziroma duha - duše - telesa. Predstavi osnovne zakonitosti odnosov med vidiki, s posebnim poudarkom na človekovi duši in njeni naravi.

K13 arki skoz prizmo

Imena in opisi žarkov:

  1. Žarek. Žarek volje ali moči.
  2. Žarek. Žarek ljubezni - modrosti.
  3. Žarek. Žarek aktivne inteligence.
  4. Žarek. Žarek harmonije skozi konflikt.
  5. Žarek. Žarek konkretnega znanja.
  6. Žarek. Žarek idealizma in predanosti.
  7. Žarek. Žarek magičnega obredja ali organizacije.

E31 Telo povezava z duo

Človek in žarki

Ezoterična psihologija človekovo osebnost razčleni na tri energijska polja oziroma stanja zavesti. Poimenuje jih mentalno, astralno in eterično telo. Vsaka od teh enot je pod vplivom enega od sedmih žarkov. S poznavanjem narave sedmih ustvarjalnih energij žarkov lahko razberemo človekovo žarkovno strukturo. Tako se razkrijejo njegovi potenciali, na katere se lahko zanese, slabosti, s katerimi se mora spoprijemati, pa tudi omejitve, s katerimi mora računati. Poznavanje žarkov tako predstavlja nepogrešljivo orodje psihologije.

E16 Healing Energy

Vloga žarkov

Ezoterična psihologija pojasni, da v ozadju vseh ustvarjalnih procesov stojijo energije sedmih žarkov. Je eno prvih del, ki je javnost podrobneje in znanstveno seznanilo z obstojem teh sedem inteligentnih energij žarkov. Ezoterična psihologija je uvod v žarkologijo, znanost o sedmih žarkih. Bralcu predstavi psihološko ozadje stvarstva in pojasnjuje sedem ustvarjalnih energij, ki ženejo razvoj človeka, planeta, sončnega sistema in kozmosa.

E29 svetlobno telo

Evolucija zavesti skozi kraljestva

Knjiga podaja splošen pregled evolucije zavesti različnih kraljestev, mineralnega, rastlinskega, živalskega, človeškega in nadčloveškega kraljestva duš. Pojasnjuje tesno prepletenost celotnega stvarstva in njegove evolucije ter vlogo človeškega kraljestva. Bralec dobi uvid v razvoj principa zavesti, ki poteka vse od minerala pa do tako vzvišenih bitij, kot so Gospodi Žarkov. S tem knjiga odpira nova obzorja proučevanja in bralec lahko pride do globokih spoznanj glede lastne zavesti in njenega razvoja.

E39 mentalno telo

Sedem žarkov skozi zgodovino

Skozi sedem žarkov in njihovih cikličnih vplivov nam osvetli zgodovino človeških ras in razvojno pot zavesti ter tudi to, kam gremo. Pomaga nam razumeti, kakšno mesto zavzema človeško kraljestvo v splošni planetarni shemi in vlogo, ki jo mora pri tem odigrati. Danes lahko pri človeštvu spremljamo prebujanje odgovornosti, kar je znak, da je doseglo evolucijsko stopnjo, ko se začenja čutiti vpliv duše na osebnost. Skozi zgodovinski pregled vpliva žarkov bralec dobi vpogled v niti, ki so pletle zgodovino.

E42 Energija

Akademski psihologiji v pomoč

Eden izmed poglavitnih namenov knjige je pospešiti razvoj akademske psihologije in znanosti. Zato pogosto nagovarja psihologe in znanstvenike. Razprava na več mestih nagovarja klasično psihologijo tako, da se ji v njenem jeziku približa in komentira stanje v psihološki vedi. Ne kritizira, temveč zgolj opozarja na peščico izstopajočih pomanjkljivosti in psihologe spodbuja, da razmislijo o idejah, podanih v razpravi.

 

Ezoterično zdravljenje

 

Ezoterično zdravljenje predstavlja eno pionirskih del na področju energijskega in skupinskega zdravljenja. Polaga znanstvene temelje delovanju zdravilcev ter se podrobno dotakne zakonov in pravil, ki poskrbijo za uspešno in pravilno izvajanje zdravljenja.

Avtor knjige, tibetanski lama in Mojster Djwhal Khul, je eden največjih svetovnih poznavalcev človeškega energijskega sistema in njegovih zakonitosti. Podrobno nam predstavi njegovo delovanje in vlogo pri zdravju. Opiše, kako pomembno vlogo ima pri našem zdravju duša ter poda navodila in smernice, kako se lahko povežemo z njo in uporabimo njene zdravilne moči.

Ezoterično zdravljenje podrobno obdela vzroke bolezni, zlasti s psihološkega gledišča. Razkriva, kakšen je mehanizem vpliva duševnih stanj na zdravje in kako si lahko pomagamo s poznavanjem zakonitosti delovanja notranjega človeka.

 

Ezotericno zdravljenje vezava Final2

631 strani
Trda vezava
 
48€

Vzroki bolezni, predvsem s psihološkega gledišča.

Delovanje eteričnega telesa in centrov oziroma čaker.

Bolezni človeštva in skupinski vzroki bolezni.

Karma, bolezen in smrt kot tri učiteljice.

Podroben potek smrti in kaj se zgodi po njej.

Temeljni zakoni zdravljenja.

Pravila in tehnike za zdravilce.

Duša, njena narava in vloga pri zdravju.

Človekovi žarki in z njimi povezane zdravilne tehnike.

Skupinsko zdravljenje, namen in tehnike.

 

Naročilo

Vzroki bolezniZ3 Bolezen vzroki

Ezoterično zdravljenje se ambiciozno poda na raziskovanje samih vzrokov bolezni, predvsem iz ezoteričnega stališča. Posebno pozornost pri tem posveti psihološkim vzrokom bolezni in tistim, ki imajo svoje korenine v človekovih čustvih in vitalnem telesu. Knjiga pronicljivo prodira v globine človeškega bitja in kot osnovo dobrega zdravja postavi nemoten dotok energije duše.

Celostno obravnavanje človekaZ4 Holisticno zdravljenje

Človeka tako ne obravnava kot zgolj psihofizično bitje, ampak kot kompleksno medsebojno prepleteno zgradbo finoenergijskih teles, duše in duha. Obravnava ga kot zavest, ki naseljuje telo. Celoten problem zdravja prestavi iz fizičnega telesa na pravilno delovanje notranjega, subjektivnega človeka ter temu doda še druge, moderni medicini še povsem neznane dejavnike.

Zakoni in pravila zdravljenjaZ5 Zakoni zdravljenja

Temelj celotne knjige je 10 zakonov, povezanih z zdravjem in 6 pravil, ki se tičejo zdravljenja. Zakoni nam predstavijo temeljne principe v ozadju človekovega razvoja in rasti ter principe, ki vodijo k dobremu zdravju. Pravila so bolj praktično naravnana in služijo kot priporočila za tiste, ki se nameravajo ukvarjati z umetnostjo zdravljenja. Podrobni razlagi zakonov in pravil je namenjen celoten tretji del knjige.

Vpogled v uganko smrtiZ2 Smrt in prehod

Smrt danes velja za veliko neznanko in večinoma nekaj osovraženega in nezaželenega. Ezoterično zdravljenje nam jo osvetli iz povsem drugega zornega kota. Predstavi nam smisel smrti in nam pojasni, kaj pri človeku je nesmrtnega in kaj minljivega. Podrobno opiše potek smrti in prehajanja notranjega človeka iz fizičnega telesa ter njegovo vračanje k duši in njegovo ponovno zlitje z njo. Je eno najlepših del o reinkarnaciji in o principih, ki ji vladajo.

Praktične tehnikeZ1 Zdravljenje s trikotniki

V knjigi je opisanih več različnih zdravilnih tehnik, od takšnih primernih za začetnike, do izjemno naprednih tehnik sedmih žarkov za izkušene zdravilce. Preko šestih pravil knjiga poda jasna navodila za delo z energijami ter smernice za diagnozo bolezni.

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.