Lekcije

 

Znanje je temelj vsakega ezoteričnega dela. Vse sodelujoče zdravilce zato spodbujamo, da proučijo lekcije in se poskusijo seznaniti s principi, na katerih temelji skupinsko zdravljenje. Poglobljeno in razširjeno znanje je podano v knjigi Ezoterično zdravljenje.

Temeljno znanje za zdravilce je podano v Lekcijah z naslovi:

 

1. Narava duše

Vsak, ki želi razumeti principe delovanja ezoteričnega zdravljenja, se mora seznaniti z naravo duše. Lekcija ne govori le o duši človeka, kot to običajno razumemo, temveč predstavi dušo kot univerzalni princip stvarstva. Do pravega razumevanja te teme pa se dospe le z izkustvom, ki je posledica vztrajnega in poglobljenega proučevanja in meditiranja. Temu izkustvu se približujete z izvajanjem meditacij, opisanih v vajah. Zdravilci si prvo lekcijo skrbno preberite, a se ne obremenjujte s tem, da bi morali takoj vse razumeti in si zapomniti. Pravo znanje raste skupaj z izvajanjem meditacije in praktičnim delom. Skupinsko zdravljenje pa je prav oblika služenja, ki nas na najlepši možen način uči, kako delovati kot duša.

Na lekcijo

A39 dusa vesolja       

2. Energijska telesa

Pri skupinskem zdravljenju kot tudi pri drugem delu z energijami je izjemno pomembno poznavanje človekovih energijskih teles. Vsak zdravilec mora to temo dodobra spoznati, saj je prav pravilni pogled na energije teles osnova za uspešno vizualizacijo, usmerjanje energije in izvajanje skupinskega zdravljenja. Obenem s poglabljanjem znanja o človekovih energijskih telesih zdravilec širi svoj pogled na tiste energije, ki psihološko delajo človeka takšnega, kakršen je in predstavljajo psihološki vzrok za nastanek vseh vrst bolezni. Na podlagi tega znanja bo tudi sodobna medicina postopoma razvila in vpeljala nove energijske metode zdravljenja.

Na lekcijo

Eterično telo

3. Centri in žleze

Centri predstavljajo osrednji kanal za izražanje človekove zavesti. Zdravilci se v tej lekciji lahko seznanite z delovanjem centrov, njihovim položajem, funkcijo in medsebojno povezanostjo. Poseben poudarek je dan na njihovem vplivu na žleze in krvni obtok. Centri so ključnega pomena za zdravje, saj predstavljajo komunikacijski kanal med človekovimi energijskimi telesi in fizičnim telesom. Zdravilcem je sicer poglobljeno znanje o centrih potrebno šele na višji stopnji, če se boste podali na strokovno pot zdravilstva. Za začetnike zadošča, da se seznanite s pravilnim položajem glavnih centrov, tako da jih boste zmožni povezovati v postopku skupinskega zdravljenja.

Na lekcijo

Čakre in žleze

4. Zakoni zdravljenja

Od desetih zakonov, ki vladajo zdravljenju, smo povzeli le štiri, ki pojasnjujejo vzroke nastanka bolezni, pogoje za dobro zdravje in pot do zdravja. Zakoni zdravljenja razkrivajo tančico skrivnosti o samem bistvu zdravljenja. Lekcija predstavlja nekatera izhodišča ezoteričnega pogleda na bolezen, zdravje in zdravljenje, na katerih temelji tudi skupinsko zdravljenje.

Na lekcijo

 

5. Kaj je meditacija in zakaj jo izvajamo

Tehnika skupinskega zdravljenja se izvaja z meditacijo. Na ta način zdravilec lahko doseže nivo, ko je zmožen delovati z energijami duše in vzpostaviti povezavo za pretok zdravilne energije. Lekcija je vredna ogleda tudi vsem, ki želite hitreje napredovati v razvoju, saj na določeni stopnji človek brez meditacije preprosto ne more več naprej. V vsakem primeru pa meditacija predstavlja ključno orodje, s katerim se izpopolnjujemo.

Na lekcijo

B17 meditacija

6. Vloga ljubezni, uma in volje pri zdravljenju

Pri zdravljenju s pomočjo dušne energije imajo ljubezen, um in volja svojstveno vlogo. Lekcija nam razkriva pomen teh izrazov, vlogo in naravo posameznih energij, udeleženih pri zdravljenju, kot tudi način, kako naj zdravilec pravilno upravlja s temi energijami. Na podlagi razumevanja teh principov lahko zdravilci pravilno in učinkovito izvajamo energijsko zdravljenje.

Na lekcijo

 

7. Opozorila in zaščita

S pravilnim izvajanjem je skupinsko zdravljenje povsem neškodljivo tako za paciente kot za zdravilce. Če boste zdravilci upoštevali in sledili navodilom, ni nikakršne nevarnosti. Lekcija se dotakne morebitnih zapletov oziroma neučinkovitosti, do česar pride ob nepravilnem izvajanju podane tehnike, če bi jo zdravilec izvajal sam, brez povezovanja v skupino. Zato je pomembno, da se zdravilci primerno usposobijo in se izurijo v meditaciji. Včasih se zgodi, da pacient ni odziven na ta način zdravljenja, kar je tudi možno. V takšnem primeru pač ni pričakovati izboljšanja, nevarnosti za poslabšanje zdravstvenega stanja pa tudi ni.

Na lekcijo

 

8. Načela skupinskega delovanja

Z Novo dobo, dobo Vodnarja, stopamo pod vpliv novih energij, energij sedmega Žarka, ki nas spodbujajo k novim načinom delovanja, predvsem v okvirih skupinskega delovanja. Lekcija opisuje možnosti, ki so pred nami in predstavlja kvalitete, ki jih moramo usvojiti v bližnji prihodnosti. Pomembno je, da se dobro seznanimo s principi skupinskega delovanja in jih poskušamo, kjer je to mogoče, prenesti v prakso. Na ta način bomo doprinesli k hitrejšemu razvoju in razširjanju principov dela v Novi dobi na vseh področjih človekovega udejstvovanja.

Na lekcijo

BN Oblikovanje srčnega centra skupine

9. Priprave za člane zdravilske skupine

V tej lekciji so nanizani številni napotki in obrazložitve za zdravilce, ki so pomembni za izvajanje skupinskega zdravljenja. Namenjena je razumevanju procesa zdravljenja, povezovanja z dušo in vloge skupinskega povezovanja. Lekcija je praktične narave. Zdravilci jo morate dodobra spoznati in proučiti, saj je namreč ena pomembnejših lekcij. Dotakne se tudi odnosa do pacientov in uradne medicine.

Na lekcijo

B22A meditacija vodena

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.